Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5449 (“U kući mojega Oca ima mnogo stanova…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5449, 26 Srpanj 1952

“U KUĆI MOGA OCA IMA MNOGO STANOVA…”

(Ivan 14:2; Luka 15:11-32)

U kući Moga Oca ima mnogo stanova… Možete li razumjeti značenje Mojih Riječi? Da vam obećajem prebivalište u kući Mojega Oca ali istovremeno želim da znate da je prikladno boravište pripremljeno da udomi svaku od Mojih živih tvorevina… da vam Ja želim reći, da ono što niste još postigli na Zemlji možete i dalje stremiti postići u Mojem kraljevstvu, budući Ja imam bezbrojne mogućnosti za poboljšati vaš razvoj u duhovnom kraljevstvu. Ja nemam samo Zemlju na Mojem raspolaganju, nego su sve Moje tvorevine mjesta za postići punu zrelost za i dalje nesavršenu dušu sve dok se ona nije konačno razvila do točke da će ona, u nebeskom blaženstvu, biti sposobna zaposjednuti najveličanstvenije duhovne tvorevine, jer gdjegod ona ostaje je u ‘kući Mojega Oca’, u sferi Moje beskrajne Ljubavi, i ona će uvijek ostati gdje je Otac pripremio prebivalište koje se podudara sa njezinim stupnjem Ljubavi i njezinom sposobnošću da vlada i radi u oblasti koja joj je bila dodijeljena od strane Mene.

U kući Mojeg Oca ima mnogo stanova… Ni jedno biće nije beskućnik, vječni dom prihvaća sve duše, ipak ovaj dom ima mnoga različita obličja… on može prikazivati najveličanstvenije cvijećnjake i predivne palače, ali isto tako može uključivati beskrajno goleme puste predjele za koje trebaju stoljeća da bi se njima protumaralo… ipak čak u ovim pustim predjelima se staze odvajaju koje vode do područja punih cvijeća, i jedino ovisi o tome da li tumarala obraćaju pažnju na ove staze, da li oni pomno pokušavaju pronaći izlaz iz ovog pustog područja i također se zapućuju ovim putem izlaza… Svatko će biti prihvaćen u Moj vječni dom, i svatko ima pravo doći u vlasništvo boravišta. Ali od čega se ono sastoji je u cjelosti predmetom njihove volje.

I prema tome Ja kažem: U kući Mojeg Oca ima mnogo stanova… Jer svako ljudsko biće, svako biće, priprema svoje vlastito mjesto prebivanja zavisno o stupnju njegova savršenstva. Ipak bez obzira koliko bijedno njegovo boravište… kroz njegovu volju i njegov rad ono može doista brzo biti preobraženo, i najdivnija gospodarstva (kuće sa okućnicom) se mogu pojaviti samo ako duša ima žudnju za time i marljivo stremi za ispunjenjem. U tom slučaju će biti poduprta od strane bezbrojnih pomagača koji stvaraju i rade sa dušom, i to može postati raju-nalik boravište gdje je prethodno bio pust i ogoljeo predio… Jednog dana će se svaka duša vratiti njezinu istinskom domu, ali sve dok je ona i dalje nesavršena ona će se osjećati kao beskućnik, premda je ona već ušla u kraljevstvo odakle je jednom bila došla. Međutim, Ja imam mnoge kuće za naobrazbu, i viši će razvoj napredovati zasigurno, pa čak ako to često zahtjeva dugo vrijeme…

Jednog dana će se izgubljeni sin vratiti kući i boraviti u stanu kojeg je jednom posjedovao, on će ostati u Očevoj kući gdje su sva djeca okupljena oko Oca, on će biti sa Ljubavlju primljen od strane Vječne Ljubavi, Koja će mu dati sjedište odmah pored Sebe… Ipak beskonačna vremena će i dalje proći dok sva Moja djeca nisu iznova pronašla dom, dok se nisu nastanili u Mojoj kući; beskrajna vremena će i dalje proći, ipak Ja neću odbaciti ni jedno od Moje djece… Očeva ih Ljubav privlači, i ni jedno od Moje djece neće biti sposobno oduprijeti se ovoj Ljubavi zauvijek.

AMEN

Spread the Truth