Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5427 (Maskiranje Sotone tamo gdje se svjetlo dostavlja na Zemlju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5427, 3 Srpnja 1952

MASKIRANJE SOTONE TAMO GDJE SE SVJETLO DOSTAVLJA NA ZEMLJU ….


Sotona djeluje s puno podmuklosti i lukavštine, i prerušava se tako da ga se teško može prepoznati, i često djeluje u istom obličju kao i Moji izabranici, samo kako bi Moje djelovanje oslabio. Njegov je neprestani posao, tamo gdje Ja dajem Ljubav, da Njenu svjetlost učini nedjelotvornom, da zatre svjetlo ili da spriječi da Moje svjetlo vas ljude dotakne …. Jer Istina za njega predstavlja opasnost da bude prepoznat kao Moj protivnik, tako da će se često služiti istim sredstvima kako bi dakle za sebe pridobio pristaše, kako se na Moje blago svjetlo više ne bi obraćala pažnja.  

On se uvijek trudi smanjiti Moj utjecaj na ljude, on se sam stavlja u prvi plan i želi biti priznat kao božanski, pošto tako vjeruje da je pobijedio kad Me može skinuti s prijestolja i zauzeti Moje mjesto u ljudskim srcima. A i imat će mnogo uspjeha, ako se ljudi sami liše svoje spoznaje, ako imaju grešku srodnu protivniku, ako su preuzdignuta duha, dakle ako Mi ne prilaze u najvećoj poniznosti, koja onda i njih štiti od nebožanskog utjecaja. 

Moj protivnik često zbunjuje razmišljanje ljudi, moj protivnik zasipa ih riječima priznanja i hvale koje rastjeruju svaku poniznost, a tko onda takve riječi prisvoji, već mu je podložen, pao mu je u ruke i postao mu je dobrodošao objekt za njegov plan, a to je da Čistu Istinu, svjetlo odozgor, ugrozi, putem naizgled istog djelovanja, koje međutim nema u Meni svoje izvor, nego je simulirano od strane Moga protivnika, kako bi ljude zbunio tim djelovanjem i istovremeno odbio Moje djelovanje, koje je Čista Istina.

Tako da ćete sad i razumjeti Moje upozorenje glede lažnih proroka …. Jer tamo gdje su pravi proroci, tamo će uvijek nastupati i lažni proroci i bit će prepoznatljivi po tome što uvijek nastupaju na jednak način, no i pored toga nisu poslani od Mene. A to je siguran znak prepoznavanja Mog protivnika, da se uvijek pojavljuje tamo gdje je započela velika duhovna akcija, gdje dakle svijet svjetla stupa u vezu sa Zemljom i gdje je nedvojbeno prepoznatljivo Božansko djelovanje. Tamo se i protivnik širi, i to tako da se i sam uključuje u krug onih koji Mi streme, te na određeni način prisvaja dotok milosti, kako bi se na to priključio i polako ali sigurno radio u suprotnom smjeru, sve dok mu ne uspije Istinu potisnuti i svoje djelovanje istaknuti u prvi plan ….

Sasvim izvjesno Istina postiže svoj cilj, no ne prisiljava svoje prihvaćanje, tamo gdje je volja samo slaba i stoga se opet dopusti zarobiti od strane protivnika. Slobodna volja, koju Ja uvijek poštujem, omogućava da se i Moj protivnik može raširiti pošto mu se ne pruža otpor, no nikada se Moja djeca na Zemlji neće dati zaslijepiti od lažnog svjetla koje uspiju prepoznati jer ono ne isijava istinsko svjetlo …. No Ja sam vas uvijek upozoravao na lažne Kriste i lažne proroke, stoga obratite pažnju na to, jer time sam ih Ja Sâm i potvrdio …. Oni će doći i već su tu …. I u vrijeme Kraja još ćete puno za njih čuti; no gdje ima lažnih, mora biti i pravih, stoga trebate preispitivati.

I opet vam kažem: orijentirajte se po punini svjetlosti toga što vam je ponuđeno kao Božanska Istina …. Ako primate nešto što vam dokazano daje spoznaju i svjetlo, onda je to proizišlo od Mene, i onda su ti proroci pravi, znači djeluju po Mom nalogu …. No ono što vam daje nejasna objašnjenja, što je samo kao-svjetlo, a izgleda kao pravo svjetlo, koje se međutim prilikom ozbiljne provjere ispostavi kao šarlatanstvo, to odbacite kao prevaru protivnika, koji se u vrijeme kraja s pojačanom revnošću trudi djelovati na sve koje se plaši izgubiti.

I koristi svaku priliku, gdje god Me može potisnuti iz srca ljudi; no moguće ga je prepoznati …. jer nema mudrosti, i stoga sve izvodi iz one mudrosti koju on kao lažno svjetlo pali kroz volju ljudi koji su još u njegovom posjedu pošto na sebi još nose njegova obilježja …. duhovno preuzdignuće, svjetovno usmjerenje i samoljublje, i koji stoga nose masku pod kojom se Moj protivnik može skrivati …. 

AMEN

Spread the Truth