Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5417 (Predavanje Evanđelja sirotim dušama…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5417, 21 Lipanj 1952

PREDAVANJE EVANĐELJA SIROTIM DUŠAMA…

Predavajte sirotim dušama Evanđelje misaonim putem …. Ne znate koliko blagoslovljeno možete djelovati na njih koji su nesavršeni ušli u onostranu oblast, jer ono što nisu prihvatili na Zemlji, mora im se pribli žiti u onostranome, kako bi se odlučili za primanje i kako bi tad mogli napredovati prema gore u njihovom razvoju. Moraju naučiti vjerovati, jer bez vjere na onoj strani nema napretka … No, da li oni još znaju o tome što su odbili vjerovati, zavisi od njihovog stupnja Ljubavi, od djela Ljubavi, koja im osiguravaju još podosta znanja i spoznaje. Onda će isto tako biti lakše njima predstaviti Evanđelje tako da ga oni prihvate i time dođu do vjere u Isusa Krista, Božanskog Spasitelja.  

No znatno je teže potpuno neupućenim dušama posredovati znanje o Istini, jer oni skoro da moraju biti uvedeni od samog početka, pošto im nedostaju sve temeljne Istine, pošto se ne sijećaju ničega što im je na Zemlji bilo rečeno o Bogu. Njihov život bez Ljubavi lišio ih je svakog sjećanja na Božansko učenje Istine, na djelo Kristova izbavljenja i na zadatak čovjeka, stoga se mora postupati s najvećom Ljubavlju, tim dušama se uvijek iznova mora predočiti da mogu postati blaženi jedino ako vjeruju u Boga koji se utjelovio u Isusu Kristu, Koji je umro za ljude, kako bi ih spasio od neslobode, koja je bila posljedica grijeha.

Mora im se predočavati, da im jedino Ljubav pomaže da dođu do vjere, da i tamo isto moraju pomagati dušama koje pate, da se moraju vježbati u milosrđu i da za snagu moraju zazivati Isusa Krista, Koji ih jedini može osloboditi iz njihovog nesretnog položaja …. To je djelo Ljubavi na sirotim dušama koje će vam biti visoko uračunato, jer nevolja je velika, i jedino je Ljubav može otkloniti …. Stoga se često sjetite vaših ljubljenih koji su otišli prije vas, pomozite im tako što za njima šaljete Ljubavne misli, tako što se u mislima s njima razgovarate i što im saopćavate ono što znate, vi koji istinski vjerujete u Isusa Krista i time ste u istinskoj spoznaji  ….

Podijelite s njima znanje koje primate od gore, i ne ostavljajte ih u njihovoj nevolji, oni će vam zahvaljivati vječno i biti će uz vas, kad ste zemaljski u nevolji …. Jer jedino Ljubav spašava, jedino Ljubav daje snagu dušama koje su u potpunoj lišenosti snage nesposobne same sebi pomoći, i koje su stoga ovisne o vašoj Ljubavi, koju im možete dati u obliku misaonih poduka i srdačnog zauzimanja i koje nikad neće ostati bez rezultata (uspjeha).

AMEN

Spread the Truth