Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5409 (Duhovno slijepi ne podnose iznenadno svjetlo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5409, 10 Lipnja 1952

DUHOVNO SLIJEPI NE PODNOSE IZNENADNO SVJETLO ….

Ljudi koji skapavaju u tami duha ne mogu podnijeti iznenadno svjetlo, i zakriljuju svoje oči kad budu pogođeni zrakom svjetla …. potpuni nevjernik ne može shvatiti Čistu Istinu, ako mu nepripremljeno(m) bude dana, jer duhovno znanje područje je na koje se svjesno mora stupiti, tj. tek volja za postići to znanje čovjeka osposobljava za prijem. No tko još potpuno živi u tami, njegov um je očigledno okrenut svijetu te su njegove oči prilagođene tom svijetu, i ne primaju nikakvo drugo svjetlo nego ono koje im svijetli od strane zemaljskog svijeta.

Prije nego čovjek prepozna Istinu mora se njom pozabaviti, što međutim zahtijeva okretanje misli na to, duhovno područje. Dakako da i nevjernik može slušati, kad mu se objašnjavaju duhovne stvari, on tad od određenih misli može biti dotaknut, no njegova volja je presudna za to hoće li on ostati pri tim mislima i hoće li ga one impresionirati tako da ih dalje slijedi i na kraju im se i preda. Tada se duhovno oko polagano privikava na gledanje u svjetlo …. a tad njegovo zračenje može postajati sve svjetlije i intenzivnije, bez da čovjeka zasljepljuje i zbunjuje.

A tko stoji u svjetlu, ne može shvatiti da je ikada radije birao tamu, i stoga se sam revno trudi nositi svjetlo u tamu i djelovati prosvjetiteljski, gdje god može …. No, daleko je gore željeti donijeti Istinu čovjeku koji je skroz ispunjen krivim učenjima. On se na izvjestan način nalazi na svjetlu koje neprestano bljeska, koje se uvijek nanovo gasi i stoga je utoliko blještavije. A takvom jednom blještavom svjetlosnom bljesku slijedi takva jedna duboka tama da čovjek više ne pronalazi put za izaći.

No on se ni ne zadovoljava blagim svjetlom, on ne prepoznaje pravu svjetiljku, prolazi pored Čiste Istine jer ju ne traži tamo gdje ju valja tražiti, i jer njegovo duhovno oko nema moć vida, jer lažno svjetlo tu moć uništava, kao što Čista Istina, Božansko Svjetlo, oko snaži i osposobljava, tako da u tami kao i na području svjetla prepoznaje sve, čime dakle za duhovno oko nema zida kroz koji ono ne bi moglo prodrijeti.

Najdublje istine može obuhvatiti čovjek koji je na pravom Svjetlu vječne Istine. No on mora biti vjernik i pun Ljubavi …. Plamen Ljubavi širiti će žarko svjetlo, svjetlo, koje probija svu tamu, i koje čini da se blagotvorna snaga osjeti tamo gdje se još slijepo oko trudi progledati …. No svjetlo se ne smije iznenada približiti tome u duhu slijepome …. Ljubavno razumijevanje za njegovu duhovnu slabost, za njegovo slijepo stanje, mora donijeti Ljubavi punu pomoć …. tu i tamo mora ga dotaći zraka Svjetla i Ljubavi koja će onda sigurno i skinuti veo sa očiju, te početno svitanje čovjeku onda dokazuje da se pravo Svjetlo može pronaći u prihvaćanju Istine, i on će sam težiti za Istinom ….   

AMEN

Spread the Truth