Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5407 (Bog je jak u slabima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5407, 8 Lipanj 1952

BOG JE JAK U SLABIMA…

Ja ću biti jak u slabima… i vama ljudima dati dokaz da jedna sila odozgor djeluje tako vidljivo, da ona više ne može biti zanijekana… Ja se neću otkriti velikima i moćnima, jer oni ponajčešće nisu u poniznosti, koju djelovanje Moje milosti pretpostavlja, a ako oni nešto čine, oni vjeruju da će to ostvariti vlastitom snagom… No, Ja Se želim otkriti slabima, malenoj dječici ove Zemlje, onima, koji svoju slabost prepoznaju, i u najdubljoj poniznosti Me zazivaju, da ih Ja osnažim. A Moja sila će djelovati u njima očigledno, i oni će činiti znamenja i čuda, kao što sam Ja najavio, da ću Ja biti jak u slabima. Ipak, u jednome oni moraju biti jaki, unatoč njihovoj slabosti… u vjeri u Mene kao najljubavnijeg Oca i najmoćnijeg Vladara nebesa i Zemlje. U ovoj vjeri leži vaša snaga, koju Ja Osobno dostavljam, ostvarujući ono u što se čovjek u vjeri uzda… Ja se neću pojaviti tamo gdje sam Ja doduše poznat u mnogim riječima, ali ne živo, gdje su ljudi u znanju kroz proučavanje, gdje oni vjeruju da posjeduju privilegij da od Mene budu posebno počašćeni… ni u svjetovnim visinama, ni u krugovima velike učenosti, ni tamo gdje su ljudi zavarani prividnom pobožnošću, Ja neću dati znakove Moje moći i veličanstvenosti; tamo gdje jedno zemaljsko dijete u tihoj Ljubavi predano oči i srce k Meni podiže, i poziva Me u svoj jednostavnosti, u djetinjem zamuckivanju, u priznavanju svoje slabosti i nedostojnosti, tamo ću Ja Sebe Samoga otkriti, i prenijeti Moju snagu i Ljubav u svoj punini… Ja ću biti jak u slabima, tako da svjetovno jaki i visoki trebaju prepoznati na što Ja polažem važnost tijekom zemaljskog života. I Ja ću njemu otkriti znanje koje ne može biti stečeno putem proučavanja, a ipak daleko premašuje potonje, budući je to Istina, koju jedino Ja mogu razdjeljivati, a također i želim razdijeliti onima koji su je dostojni. Dostojnosti međutim, neizostavno pripada poniznost, dječja povjerljiva narav, i Meni ozbiljno okrenuta volja. Vi morate moći priskrbiti (podignuti, odgojiti) dječju vjeru, morate se sami osjetiti nesposobnima vlastitom snagom proniknuti Istinu, i stoga Meni Osobno pristupiti za Istinu, a za to je prije svega potrebna vjera, da Ja vama mogu i hoću dati Istinu. A ovo je djetinja vjera, jer netko učen, visoko pozicioniran u svjetovnom znanju, opire se takvoj pomisli koja poništava svu njegovu učenost, ako bi Čista Istina trebala biti čovjeku na ovaj način dostavljena… I zato srce čovjeka mora također ispuniti poniznost, koja proizlazi iz spoznaje: „Bez Boga smo ništa…“ Onda on k Meni uzdiže iskrenu molitvu, da se Ja smilujem slabom djetešcetu, i uslišim njegov poziv. Ja spuštam dolje Moj Duh i ispunjam slabe, i tako Ja Sam postajem jak u slabome, budući se Moj Duh razvija i djeluje na očigledan način, i svatko tko želi će Me prepoznati i doći do vjere u jednog Boga, Koji je nadasve mudar, Ljubavan i moćan.

AMEN

Spread the Truth