Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5405 (“Uzak je put…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5405, 24 Lipanj 1952

UZAK JE PUT…

(Matej 7:13, 14)

Ja želim boraviti u vama, Ja želim vladati u vašim srcima, ali sa ljubavlju koja će vas ispuniti sa radošću. Ja želim biti unutar vas… I to Moje prisustvo čini vas Mojom djecom, tada sam došao k Svojima i oni su Me prihvatili (Ivan 1:11)… Sva Moja ljubav pripada vama koji živite na ovoj zemlji kao Moje žive kreacije, ona se brine za vas i vodi vas putevima koji su, treba priznati, često kameniti i teški za hodati (= u smislu, ‘hodanje tim putevima zahtjeva jako puno napora i rada, tj. muke’). Ja vas vodim, a i pored toga Ja stojim na cilju i čekam na vas.

Tako vi imate Moju vječnu podršku/pomoć i nitko ne može reći da nikad nije iskusio Moju pomoć. Međutim, ako on ne slijedi Moje dobrohotno urgiranje i blagonakloni poziv on će zaostati, a oni koji Me slijede će znatno napredovati… i oni će ostvariti svoj cilj… Ja Osobno ih privlačim ka srcu Oca Mojega i vodim ih u Moju kuću… dijete je pronašlo svoj put kući ka Ocu od Kojeg je bilo odvojeno jedno beskonačno dugo vrijeme zbog svoje vlastite pogreške… Ono je konačno pronašlo svoj put nazad pošto je zašlo na jedini put koji vodi nazad k Meni… put ljubavi… Ipak, ovaj put nije lako preći, on ne nudi uzbuđenja, ni(kakvu) gozbu za oči, nije lagan (= bez poteškoća) i njime se ne može hodati bez napora već se njime treba uspinjati korak po korak pošto vodi strmo nagore i mnoge prepreke će najprije trebati biti otklonjene prije nego postane prolazan (Matej 7:14)…

Ali on je(ste) prolazan pošto vodič neprestano hoda pored vas, podržavajući i štiteći vas, osiguravajući vas sa snagom kada želite odustati. On vam se obraća pun ljubavi, On uzima teret sa vas kojeg morate nositi, On vas pažljivo vodi preko opasnih litica i vaš je stalan pratioc… Tako ste vi u stanju doći do cilja, pod uvjetom da imate volje to učiniti… Ali sada ste vi također sposobni okrenuti svoje poglede ka širokom putu, i ovaj širok put vam lako može izgledati poželjan, jer je protkan sa svakojakim užicima i zadovoljstvima. Najdražesnije slike mame hodočasnika izazivajući ga da skoči sa uskog, teško prolaznog puta na široku primamljivu cestu gdje se mnogi ljudi skupljaju da bi uživali u svjetovnim užicima… Kušnja je jako velika i mnogi ljudi joj se ne mogu oduprijeti… čovjek napušta naporan put, i on će uvijek primiti pomoć pri prijelazu na široki put… Jer svugdje stoje likovi koji ga mame i nude mu svoju ruku, koji se raduju da mogu zavesti hodočasnika sa uskog puta. Široki put, međutim, neće voditi do istog cilja… on vodi prema dolje, onako sigurno kao što uzak put vodi ka usponu (Matej 7:13).

Jasno vam je po ovom opisu da se do konačnog cilja može doći jedino kroz napor, da je potrebno voditi određenu borbu sa samim sobom i sa poteškoćama koje stoje na putu. Stoga, ljudsko biće može doseći konačan cilj (jedino) ako ga on uzme ozbiljno, ako ignorira sve poteškoće, ako on svoje oči jedino usmjeri nagore gdje ga Ja pozivam kao najveličanstveniji cilj… Onda ću Ja Osobno nositi njegova stopala preko prepreka, onda ih on neće vidjeti već fiksira svoj blistav pogled na Mene kako pružam Svoju ruku ka njemu za koju se može uhvatiti, koja ga vodi sve do kraja puta… Ali koliko različit je život onih koji hodaju drugim putevima… Koliko puno radosti i svjetovnog užitka može jedna osoba iskušati, a koliko puno gubitaka, žalosti i muke druga… Dani jedne osobe su uređeni puni raznovrsnosti, dok druga jedino vidi svoju i nevolju drugih ljudi i pored svojeg vlastitog on također nosi teret svojih bližnjih pošto ga na to nagoni ljubav.

Ipak dan obračuna(vanja) će doći prije ili kasnije (Matej 13:24-30; 13:47-50; 25:31-46), i ovaj će izaći onako kako je ljudsko biće samo žudjelo i kako je demonstriralo svoju želju…. Onaj koji je težio duhovnom, koji nije zaboravio na Mene usprkos svih nevolja već je neumorno hodio prema Meni, će primiti duhovna dobra. Ali oni koji su hodali širokim putem će iznenada shvatiti da on završava u bezdanu (Matej 7:13)… Bezdan će im svima ukazati dobrodošlicu, jer oni su neprestano hodali putem nadolje, koji je zasigurno započeo sa dobrim namjerama ali one su uskoro bile ostavljene, pošto su kušnje raspršile sve druge misli, pošto grijeh postaje jako raširen tamo gdje je Moj neprijatelj sposoban utjecati na ljudske duše. I široki put je bio postavljen/planiran sa njegove strane sa ciljem uništavanja ljudi. I stoga ste vi ljudi mamljeni (= zavođeni) od strane dviju sila, i vi možete donijeti vašu vlastitu odluku, vi možete sami odabrati kome želite težiti. Vi možete postati Moja djeca, ali vi također možete ostati njegova djeca…

Ovo je odluka koju vi ljudi morate donijeti na Zemlji. To je izvanredno/krajnje odgovorna odluka, jer odlučuje vašu cijelu vječnost. Iz tog razloga svaka od dvije vladajuće sile šalje svoje glasnike. Neće biti niti jednoga koji ide širokim putem koji neće susresti ljude koji ga upozoravaju i savjetuju, jer oni stoje pored puta, oni znaju Gospodina Koji jedini može ponuditi Spasenje, i ova spoznaja ih stimulira da također obavijeste svoje bližnje i da ih od-mame od izuzetno opasnog širokog puta… Utjecaj na ove putnike na taj način da će oni napustiti široki put i pridružiti se hodočasnicima na uskom putu je rijetko uspješan. Potonji su, međutim, zahvaćeni Mojom ljubavlju i milosrdnošću i Ja olakšavam njihov uspon pošto su se oni uzdignuli iznad sebe. I veličanstvena kruna poziva pobjednike… oni će biti prvi pošto oni posjeduju svu Moju Očevu ljubav, koju sam Ja također želio dati drugima ali sam morao doživjeti njihovo odbijanje… Jer svaki koji je hodao širokim putem hoda bez Mene… pošto je ljubav prema svijetu ugušila/ugasila svu ljubav prema Meni i drugim ljudima a ponor ne može biti premošćen bez Mene…

Hodajte putem ljubavi ka križu… ljubite i trpite i (pod)nosite vaš zemaljski teret sa poniznošću i podređenošću i znajte da na taj način značajno skraćujete put ka Meni, da vaša duša postaje rastuće sjajnija i više prozirna što se više uzdignete… Znajte da ćete doći ispred dušâ koje vas ne oponašaju, i da ćete jednog dana u duhovnom kraljevstvu vi biti u stanju djelovati/utjecati na one koji su ostali iza u svojem duhovnom razvoju, da ćete vi onda trebati i biti sposobni pomoći im tako da će oni, također, doći do svjetla. Jer Ja ne mogu samovoljno postaviti u kraljevstvo svjetla one koji su podbacili u njihovom zemaljskom životu, koji nisu živjeli u skladu sa Mojom voljom već su sebi dozvolili da ih kontrolira onaj koji je Moj neprijatelj (= Sotona)… Ipak oni neće biti izgubljeni zauvijek… I jednog dana će vaša misija biti spasiti duše iz mraka, pomoći im da postignu blaženstvo, čak iako oni nikad neće doseći/ostvariti stupanj svjetla koji je rezultat ispravnog puta na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth