Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5393 (Opasnost ne-vjere i ne-istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5393, 16 Svibnja 1952

OPASNOST NE-VJERE I NE-ISTINE ….

Spoznajte opasnost ne-vjere, i spoznat ćete i opasnost ne-istine. Ljudi koji su bez vjere, nemaju nikakve veze sa kraljevstvom svjetla i snage, nalaze se potpuno izolirani usred stvaranja koje je međutim proizvod Onoga u Kojega bi trebali vjerovati. I stoga će stvaranje ostati bez da ostavi utiska, i pored toga što je ono jezik Boga ono mu neće moći ništa reći, ono neće biti shvaćeno kao svjedočanstvo Boga, jer bez vjere nedostaje bilo kakva veza ….

Čovjek se nalazi izvan Onoga Koji ga je stvorio …. tek vjera stvorenje spaja sa Njegovim Stvoriteljem …. tek vjera čini da izgleda smisleno i svrhovito sve što se bez vjere promatra kao prirodna pojava koja je bez povezanosti sa čovjekom koji u tome živi. Tek vjera sve to može živo oblikovati, vjera stvorenje čini ne samo bićem koje se izolirano nalazi usred stvaranja, nego tek ona dozvoljava da se spozna beskrajna mnogostranost bićā koja se u stvaranju razvijaju uvis, i tek vjera čini da se traži veza sa Stvoriteljem a isto tako i sa svim stvorenjima …. 

A ta svjesna veza mora biti uspostavljena želi li stvorenje koje se nalazi u nizini dosegnuti svoga Stvoritelja, što je cilj i svrha svakog bića koje je postavljeno u stvaranje. Jer cijelo djelo stvaranja samo je razvojni proces uvis…. prema Bogu. Bez vjere nije moguće dosegnuti Boga pošto je nužno svjesno stremljenje a za ono je upravo nužna vjera.

No što ne-vjera ima kao posljedice? Biće neminovno ostaje u nizini …. a nizina je jedno negativno područje, dok je visina (ono) gdje je Bog, Koji neprestano može biti i djelovati pozitivno. Ne-vjera slobodno stvoreno drži vezanim, ne-vjera nekoć puno svjetla stvoreno drži u tami, ne-vjera čini da biće nekoć puno snage ostane slabo i bez snage, jer ga je jedna negativna sila jednom povukla u svoje područje i iz živih stvorenja učinila nešto mrtvo, koje međutim svoje stanje života opet može postići kad traži vezu sa Pra-Izvorom svjetla i snage ….

Vi ljudi nalazite se usred tog procesa razvoja ka gore, vi ste već prevalili velike dionice i sad ste dospjeli do jednog presudnog stupnja …. slobodnom voljom uspostaviti vezu sa pozitivnom silom, sa Bogom, i ponovo težiti za izvornim stanjem. No ono što se od vas traži mora vam biti objašnjeno, i vi to morate vjerovati kako biste postali aktivni …. Tek vjera vas oživljava da koristite vama dodijeljene sposobnosti i ispravno ih uposlite. Ali bez vjere ostajete neaktivni, a kako ste u stanju slobodne volje, ne možete biti prisiljeni na aktivnost pa tako iskusiti preobrazbu, vaša negativna sila ne može biti preobražena u pozitivno djelujuću silu …. Nešto krivo ne može biti ispravljeno ako vi sami to ne želite jer ne vjerujete u to da je to vaša životna svrha. Tako da bez vjere ostajete u tami ….

Tako da ćete vi ljudi i razumjeti zašto je predaja Istine tako nužno potrebna, jer ispravna vjera može biti zadobivena jedino putem dostave Istine …. Samo Istina, ako je čovjeku ponuđena u svoj čistoći, daje pravo Svjetlo i potiče volju na aktiviranje …. Jedino Istina može probuditi vjeru koja ruši sve duhovne barijere; Istina Boga ljudima predstavlja tako da Ga oni mogu zavoljeti i žudjeti sjedinjenje s Njim. Istina ih dakle potiče na uspostavu veze s Njim, jer Čista Istina čini vjeru lakom, Čista Istina je svjetlo i snaga pošto ona potječe od Samog Boga i vodi nazad k Njemu.

Pa i pored toga se mora tražiti vjera, jer ni Čista Istina ne može biti dokazana, da bića prisilno ne bi vodila k Bogu. No Čista Istina je laka za vjerovati pošto sve što proizlazi od Boga, djeluje oživljavajuće i u srcu čovjeka je i doživljeno kao Istina. No tko je krivo učen, taj ni ne može vjerovati, ili pak njegova vjera ne prolazi na ispitu u trenutku ispita …. 

Bog je bio, jeste i biti će u vječnosti …. i vjera u Njega postiže i sjedinjenje s Njim. No u Njega će moći vjerovati samo čovjek koji je o Njemu naučen u Istini, jer u Istinu se može vjerovati, dok ne-istina daje iskrivljenu sliku Boga i stoga ne može uroditi živom vjerom …. što je još shvatljivije kroz upozorenja da je ne-istina sredstvo protivnika koji želi spriječiti da ljudi spoznaju Boga i da k Njemu streme ….

I tako dolazi do nužne potrebe da Istina ljudima na Zemlji bude dostavljena, kako bi mogli vjerovati ako za to imaju volju, i tada putem te vjere teže te uspostavljaju vezu s Bogom, kako bi se jednom mogli za vječno s Njim sjediniti. Dolazi do nužnosti da se postupa protiv laži i ne-istine, pošto u visinu nikada ne može privoditi ono što je izišlo od dolje, iz kraljevstva tame, koje skriva sve Bogu protivno, i koje želi priječiti uspon ka Bogu …. 

AMEN

Spread the Truth