Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5389 (Krivo/obmanjujuće učenje o trojstvu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5389, 11 Svibanj 1952

KRIVO/OBMANJUJUĆE UČENJE O TROJSTVU…

Ljudi imaju potpuno krivu ideju/koncept o Božanskom Trojstvu zahvaljujući krivom (u smislu, ‘onom koje zavodi’) opisu Božanstva (ili ‘Božjeg Bića’) koje se sastoji od tri osobe. Svako razumno (thinking) ljudsko biće će takvo objašnjenje smatrati/suditi neprihvatljvim (ili ‘procjeniti kao neprihvatljivo’), stoga će ono ili biti prihvaćeno bez razmišljanja (= od ljudi koji ne razmišljaju) ili će biti odbačeno (= od onih koji razmišljaju), dok ispravno objašnjenje može biti prihvaćeno od svakog ljudskog bića pošto ono otkriva suštinu vječnog Božanstva (ili ‘Božanskog Bića’) i značajno doprinosi (u smislu, ‘pridodaje’) oživljavanju vjere u Boga. Pojam Boga je ljudima postao već toliko nejasan da su teško u stanju/sposobni vjerovati, i kad im se Božanstvo još pokušava predstaviti kao tri osobe, shvaćanje im se još više muti i vjera im biva uzdrmana, i to s pravom, jer da bi se moglo vjerovati u tro-osobnog Boga (= u doktrinu koja naučava o tri Božanske Osobe), razum mora biti u potpunosti isključen (ili ‘čovjek mora u potpunosti isključiti svoje razumijevanje’). Ali Bog je ljudskim bićima dao intelekt u svrhu procjenjivanja onog u što treba vjerovati. A sa Božanskom asistencijom, tj. kroz Božji duh, intelekt zasigurno može (ili ‘sa sigurnošću može’) spoznati Božanstvo ako je istinski (ili ‘u istini’) podučen. U tom slučaju čak ni naj-oštroumniji/revnosniji intelekt neće odbiti suglasnost.

Ali ova istina otkriva Božje Biće tako što (= istinita doktrina o Božanskom Trojstvu je slijedeća: Božje Biće) u Sebi sjedinjuje/spaja ljubav, mudrost i snagu, i da je jedno nezamislivo bez drugog… da je ljubav pra-/iskonski koncept odakle proizilazi mudrost a oboje sebe izražavaju kroz snagu volje. Ljubav je kreativni princip iz kojeg sve proizlazi; ona je snaga što raða. Meðutim, ona ne stvara besciljno i samovoljno već djeluje (u smislu ‘nastavlja svoje djelovanje’) zajedno sa mudrošću. Što god Božja mudrost zna da je dobro i pravedno to je ostvareno pomoću Njegove volje ako Ga ljubav postiče na to … To je (istinit) koncept/pojam najvišeg savršenog Bića… Jer ljubav, mudrost i svemoćnost su dokaz savršenog Entiteta, Kojeg se dalje ne može premašiti. Ljubav, mudrost i svemoćnost su dokaz Božanstvenosti, oni osiguravaju ljudskom biću koncept supstance vječnog Božanstva, ali oni (= ljubav, mudrost i svemoć-nost) nisu tri različite Božanske osobe ujedinjene unutar jednog Bića.

Kriva (= ona koja zavodi na krivu stranu = koja obmanjuje ljude) doktrina o Božjem Trojstvu je znatno doprinjela gubljenju/gubitku vjere u ljudi (= tome što ljudi imaju sve manje vjere!), pošto je takvo objašnjenje moralo rezultirati instinktivnim odbijanjem čime (ili ‘i tako’) milost molitve nije bila korištena, koja bi ljudskom biću koje istinski traži (istinu) mogla osigurati razjašnjenje. Objekt njihove molitve je bio upitan/dvojben/sumnjiv (= u ovom slučaju, kada je riječ o tri osobe Božanstva, ljudi ne znaju kome uputiti svoje molitve), ljudi su mislili/smatrali kako je čudno zazivati tri osobe za koje moraju vjerovati da su kao jedan Bog. Bila je prouzročena ogromna zbrka/konfuzija, (š)to je bio jedan očigledan utjecaj Sotone, koji zauvijek pokušava potkopati istinu, zamračiti Božju suštinu i samog Boga otuðiti/udaljiti od njih (= ljudi).

Činjenica da je ovo krivo/obmanjujuće (= ono koje zavodi na krivu stranu) učenje bilo prihvaćeno na prvom mjestu svjedoči o zamračenom duhovnom stanju onih koji, poradi njihova potpunog nedostatka prosvjetljenosti, nisu posjedovali nikakva sredstva razlikovanja/diskriminacije i stoga su bili izvrsno oruđe u Sotoninim rukama da razdijeli ovo učenje i time ugrozi vjeru na način kako je to rijetko koje krivo učenje postignulo. Sa ciljem da bi se vjerovalo u Boga kao najuzvišenje savršeno Biće, to Biće Sebe također mora predstaviti ljudima na taj način da oni prepoznaju Njegovo savršenstvo, također intelekt ljudskog bića koje traži istinu mora razumjeti takve koncepte, u protivnom se on ne bi mogao držati/smatrati odgovornim (u smislu, ‘jer onda se ljudsko biće ne može smatrati odgovornim za svoje propuste/grijehe!).

Bog nije zadovoljan sa slijepom vjerom (ili ‘Boga ne zadovoljava slijepa vjera’), On zahtjeva da se o svakom učenju razmišlja (vlastitom glavom) i da se o njemu ima mišljenje (and responded to = da čovjek reagira svojim vlastitim mišljenjem = da ima svoj odgovor na predložen mu koncept), pošto vjera može postati živa jedino kada je postala unutarnje uvjerenje. Kada je ova opcija (vlastitog razmišljanja i odlučivanja) isključena od početka, kada se ljudima predstavlja krivo učenje koje moraju bezuvjetno prihvatiti (kao što je to slučaj u vladajućoj doktrini), (u tom slučaju/ovime se) jedino slijepa vjera može zahtjevati i postići koja (a takva vjera) pred Bogom ne vrijedi ništa (= od takve vjere čovjek nema nikakve duševne koristi!). Naprotiv, ona (takva vjera) je za dušu daleko više štetna/uništavajuća, posebice kada Božja slika postane iskrivljena i prema tome se ljubav prema Njemu ne može pojaviti (= u smislu, ‘iz takve vjere ne može proizaći iskrena ljubav prema Bogu’, ili još ‘takva vjera ne može u čovjekovom srcu potstaknuti iskrenu vjeru prema Bogu’), što je apsolutno neophodno da bi se postiglo blaženstvo (ili ‘sa ciljem postizavanja blaženstva’).

AMEN

Spread the Truth