Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5387 (Hitna nužnost Misije – Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5387, 8 Svibnja 1952

HITNA NUŽNOST MISIJE: ISTINA ….

Mene vječno više ne trebaš izgubiti, jer Moja Ljubav i Milost drži te da više ne možeš (pro)pasti. I tvoju misiju privesti ćeš kraju, i nikada nećeš djelovati sama, nego neprestano sa Mnom, jer Ja te ne napuštam, jer Ja znam tvoju volju. Posao je hitno potreban, on mora biti obavljan kao protudjelovanje, jer djelovanje Antikrista čini nužnim to da Čista Istina bude sprovedena na Zemlju, budući da ju on potkopava na svaki način.

Istina ne smije biti uskraćena onim ljudima koji za njom žude, ona mora naći pristup ljudskim srcima, i zato ona od Mene mora biti prenesena kroz čovjeka i kao očigledan dar s neba moći biti razdjeljivana. Riječ, Koja je iz visine ljudima dostavljana, ima svoje određenje, i stoga Moje oko budno motri na Nju i na onoga koji Ju iz Moje ruke prima, kako bi on svoj zadatak ispunio, na neizmjerni blagoslov onih koji prihvaćaju Moju Riječ, Koja im dakle kroz jednog čovjeka biva dostavljana direktno od Mene.

Moj protivnik se svim sredstvima bori protiv Istine. Njegovo je oružje to da zbunjuje ljude, da Mene ljudima predstavlja neprepoznatljivim; laž i varka su njegova sredstva kojima se on trudi zadobiti ljude. On uneređuje svako učenje koje svjedoči o Meni, deformira svaku sliku Mene, otuđuje Me ljudima, koji sami nisu dovoljno snažni da prepoznaju njegovu lažnost i usprotive se tome. On se sam predstavlja kao bog i obećava ljudima sva blaga ako mu se klanjaju, što je uvijek jedino moguće prikrivanjem Istine, putem lažnih učenja, putem potpuno krivo predstavljene svrhe života kao i vrijednosti zemaljskih dobara. 

Laž i neistina od ljudi su puno radije prepoznate kao Istina, i stoga se mora raditi suprotno djelovanju Mog protivnika, rad koji opet mogu vršiti samo Moji, jer ni najbožanstvenija Istina ne smije siliti na prihvaćanje, nego svakom čovjeku mora biti ostavljen slobodni izbor za to hoće li (ju) ili ne prihvatiti. Radi se o daru odozgor, koji se ljudima nudi, pa opet, čovjek mora biti posrednik, budućida Ja Sebe ne želim tako očigledno izraziti da je čovjek prisiljen na vjeru. Pa i pored toga sam Ja Taj Koji nešto izvrsno sprovodim na Zemlju …. Čistu Istinu, koja ima izuzetno ljekoviti utjecaj na sve duše koje su dobro usmjerene volje.

Bez Istine sve potpada Mom protivniku, bez Istine Ja više ne bivam prepoznat, bez Istine put k Meni je blokiran jer protivnik ljude ima u svojoj vlasti i više nema spasa …. No Ja mu želim oteti te duše, a ima samo jedno sredstvo (za to): njima učiniti dostupnom Čistu Istinu. I zato trebam čovjeka koji ju od Mene prima, koji Mi želi služiti i sprovoditi ju dalje, koji je i sam pun žudnje za Istinom i stoga je prikladan za ovu misiju koju će onda i sprovesti uz Moju pomoć i Moju snagu ….

AMEN

Spread the Truth