Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5386 (Služba naučavanja u vrijeme Kraja… Poteškoće…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5386, 8 Svibnja 1952

SLUŽBA NAUČAVANJA U VRIJEME KRAJA …. POTEŠKOĆE ….

Vaša služba, da naučavate u Moje Ime, neće biti laka u nadolazeće vrijeme. Ljudi vam neće vjerovati, sve duhovno biti će odbacivano kao nebitno, ismijavati će vas se i smatrati vas se bedacima koji se zalažu za nevjerojatnu stvar (stvar koju nema smisla vjerovati), dvojiti će se to što vi govorite o djelovanju Mog Duha u vama …. Ljudi provode život bez vjere, a i tamo gdje oni još tvrde da ju imaju, to su samo izreke …. Vjera im nedostaje potpuno, i biti će teško da ona ponovo zaživi, pošto su misli ljudi rijetko duhovno usmjerene, pošto se oni ne bave onim što se još nalazi ispred njih, pošto samo za zemaljski život imaju interesa i svakoga tko ih upozorava na duševni život smatraju kao tihog neprijatelja.  

Biti ćete u teškom položaju …. a opet, morate vršiti vašu službu, raznositi Moje Evanđelje u svijet. Jer ljudi trebaju imati znanje, kako bi Me prepoznali kad im se zvučno otkrijem. Tome moraju prethoditi vaši nagovještaji i uputstva, kako to bez utiska ne bi prošlo pored njih, moraju biti upoznati s Mojom voljom za ispunjavanjem zapovijedi Ljubavi, i ako već samo imaju znanje glede toga, oni će i prepoznati Moj glas kad im se obratim kroz prirodne sile.  

Vaš zadatak neće biti lak, pošto on od vas neprestano zahtjeva da govorite u Moje Ime, da širite vaše znanje, i pošto često nećete nalaziti priliku radi odbojnog stava bližnjih koji vas žele priječiti da spominjete vašu misiju. No uvijek iznova Ja vam šaljem ljude na put kojima se možete izraziti; uvijek iznova činim da se događaju neobične stvari, koje ljude potiče na razmišljanje, tako da vam oni poklone voljno uho kad im donosite Moju Riječ ….

Ja Osobno privodim vam ljude koje trebate naučavati, i vi ćete radosno vršiti vašu službu, za što vam Ja dajem snagu radi tih duša koje trebate spašavati, a koje se od vas žele dati spasiti. Samo što vi sami ne smijete postati mlaki i ravnodušni, vi sami morate Mi ostati vjerno predani i htjeti za Mene biti aktivni, tad će vas vinogradarski posao činiti sretnima, vi ćete ga vršiti revno i savjesno te i imati uspjeha, jer Ja ću vas i vaš rad blagosloviti a isto tako i one koji vas slušaju ….

AMEN

Spread the Truth