Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5378 (Volja je suđena čak ako djelo ne može biti izvršeno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5378, 29 Travanj 1952

VOLJA JE SUĐENA ČAK AKO DJELO NE MOŽE BITI IZVRŠENO…

Volja je suđena čak ako djelo ne može biti izvršeno… Ipak uvijek vam iznova treba biti rečeno da volja ne može biti izražena samo putem riječi, namjesto toga, sama volja (tj. volja u samoj sebi) je vrednovana od strane Mene… Što osjećate u vašem srcu, što se pojavljuje u vama kao želja koja vas motivira na akciju… bilo činiti dobro ili zlo… to je volja koja određuje vaš duhovni proces razvoja i za koju ćete morati biti odgovorni jednog dana… Volja je bila postavljena u vas, inače vi ne možete biti opisani kao bića, i ova volja u vama je slobodna, ona ne može biti odlučena od strane nikoga… Shvatite ovo ispravno: volja u vama nije podložna prisili, premda vi možete biti spriječeni od sprovođenja vaše volje u djelo. Prema tome, Ja kažem da je vaša volja suđena, koja kako slijedi može smjerati spram ispravnog ili pogrešnog, spram pravednog ili nepravednog. I prema tome to nikada ne može biti osporavano da vi ljudi imate slobodnu volju… pa čak ako vi često ne možete ostvariti što želite budući se drugi ljudi ili Ja Osobno suprotstavljaju vašoj volji i snaga ove volje vam ili dopušta sprovesti ili spriječava vašu namjeru. Činjenica da se Moja volja često protivi ljudskoj volji samo služi za njihovo duhovno usavršavanje ali neće nikada biti sposobna zarobiti volju ljudskog bića. Volja je, međutim, odlučena od strane razmišljanja ljudskog bića. I opet, ovo razmišljanje može biti ispravno ili pogrešno zavisno o stupnju Ljubavi koja je zapaljena u osobi. Ova Ljubav je Božanska snaga i pritječe svakom biću… Srce koje sebi dozvoljava biti dodirnuto od strane ove snage također prihvaća pritok ljubaznih misli i usmjerava njegovu volju ispravno, dok će upliv neugodnih misli koje potječu iz bezosjećajne sfere, razumljivo, biti uhvaćen od strane jednako bezosjećajne osobe, prema tome njegova volja je naklonjena spram zla čak ako ga ljudsko biće ne može izvršiti… Njegova volja je, međutim, dovoljna da ga učini grešnim, to jest, njegove misli i nakane Mi se suprotstavljaju i posljedično rezultiraju u prikladnim posljedicama. I time može uvijek jedino biti naglašeno da ispravne misli i pravedne nakane mogu jedino biti prikupljene od strane Ljubavi pune osobe, jer Ljubav sve usmjerava dobro i pravilno, ljudsko biće mora sebe podložiti sa svom njegovom voljom, budući kroz Ljubav njegovo razmišljanje može jedino biti dobro i naklonjeno spram Mene, Kojeg on prepoznaje kao Njegovog Stvoritelja i Oca od vječnosti. Njegova volja mora smjerati spram svega što vodi do Mene… pak čak ako je spriječena od strane jedne protivne volje… budući ću Ja Osobno povući osobu koja je, putem Ljubavi, stekla pravo da Me posjeduje… A budući je svaka osoba sposobna ljubiti i time može misliti i željeti ispravno on je također odgovoran za ovu njegovu volju… i prema tome svatko će biti suđen u skladu sa njegovom voljom.

AMEN

Spread the Truth