Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5376 (“Ja poznajem Moje…” Dobar Pastir…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5376, 27 Travanj 1952

JA POZNAJEM MOJE… DOBAR PASTIR…


Ja poznajem Moje, i Moji poznaju Mene… Ja Sam uistinu dobar Pastir, Koji ne prepušta svoje ovce neprijatelju, Koji je zabrinut za život svake pojedine, Koji čini sve da zaštiti Njegovo stado od nasrtaja vuka, Koji je dao Svoj život za Svoje ovce… Moj pogled pun Ljubavi počiva na svim ljudima, Ja ih sve želim povesti u zavičajnu štalu, želim sve sačuvati od napada neprijatelja, koji Mi ih želi oteti… Želim sve ljude dovesti do spoznaje Mene, ponuditi im Moju zaštitu, pobrinuti se za njih i sačuvati ih. Ja želim svim ljudima dati vječni život…

No, sada je vrijeme u kojem gotovo nitko više ne obraća pažnju na Moj mameći poziv; Moje stado se rasulo, neprijatelj je ušao u njihovu sredinu, te je postigao to da su se Moje ovce izgubile, da su se udaljile od njihovog Pastira, da su se popele u svjetovne visine, da su izgubile svog Pastira i više ne pronalaze put povratka Njemu. Ne traže Ga, nego se stalno sve više udaljavaju od Njega, te iako ih Moja Ljubav poziva, više ne obraćaju pažnju na Moj glas, osim nekolicine, koji su u Meni prepoznali njihovog dobrog Pastira, i više Me ne ostavljaju. Ali, Ja ne želim da se izgubi nijedna od Mojih ovaca. I zato će snažno odjeknuti Moj mameći poziv, kojeg također moraju čuti i oni koji su vrlo daleko od Mene… A Ja ću slijediti svaku od Mojih ovčica i poravnati im put koji vodi k Meni. Stavit ću Se u zaštitu bojažljivih, koje strahuju od neprijatelja, tako da im se ne desi nikakva nevolja… Prignut ću se dolje onima koje su pale, da ih podignem, da ih izvučem iz provalije… Svi će čuti Moj poziv, jer će odjeknuti po cijeloj Zemlji i pokazati Moju blizinu, tako da će se svatko moći okrenuti Meni i bit će uistinu prihvaćen od Mene, ako Me samo želi slijediti.

Ja Sam dobar Pastir, ali ne mogu spriječiti djelovanje Moga neprijatelja, Ja međutim mogu osigurati zaštitu svakoj koja stane iza Mene, jer neprijatelj ne može napasti Mene Osobno, nego upravo vas dok se ne zadržavate uz Mene, ako se udaljite od Mene i idete stazama gdje vas on može slijediti i dohvatiti. Moj Ljubavni poziv vas doduše slijedi, ali vas ne prisiljava da se vratite; morate ga dobrovoljno slijediti, onda vam protivnik uistinu neće moći nauditi, onda ste u sigurnoj zaštiti, i Ja vas vodim neozlijeđene prema domovini, gdje nikada više neću otići od vas, i gdje ćete moći živjeti u blaženom miru… Svi vi ljudi, obratite pažnju na Moj mameći poziv, jer će se uskoro začuti; vratite se prije nego li već bude prekasno, dopustite se voditi od svoga Pastira i povjerite sebe Meni, ne napuštajte put kojim Sam Ja hodao, nego Me slijedite, onda uistinu ne možete biti pogođeni od strane neprijateljske moći, jer Ja Osobno držim Svoje zaštitničke ruke na vama, i vi ćete dostići cilj… moći ćete ući u kuću vašeg Oca… živjeti blaženi u vječnost.

AMEN

Spread the Truth