Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5374 (Obrazovanje od strane Boga za službu naučavanja… Misija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5374, 24 Travnja 1952

OBRAZOVANJE OD STRANE BOGA ZA SLUŽBU NAUČAVANJA… MISIJA…

Svakog pojedinog od Mojih slugu Ja postavljam na ono mjesto gdje za Mene može biti najdjelotvornije aktivan, a to znači da sam sudbinu svakoga uredio u skladu s njegovom aktivnošću za Mene i Moje Kraljevstvo. To znači da Ja određujem i način njegovog djelovanja, u skladu s njegovom podobnošću, u skladu s njegovim stupnjem zrelosti i njegovom voljnošću. Služenje Meni zahtijeva jedno određeno znanje, kad se treba širiti Istina, a tko je odabran za to da vrši ovu vrstu rada u vinogradu, da propovijeda čisto Evanđelje, taj i razumski mora biti u stanju prepoznati neistinu i istupati (boriti se) protiv nje. On i sam mora posjedovati izvjesno znanje koje se može nositi sa razumskom provjerom. 

Ja za službu naučavanja na Zemlji mogu koristiti samo sluge koji si to znanje sami priskrbe, tj. koji ga u slobodnoj volji žude i primaju od Mene ….  Ja Osobno ih moram moći podučiti, i to na takav jedan način da oni u njega potpuno prodru te da i razumski mogu zauzeti stav u odnosu na njega, iako se to znanje prvo prima od srca …. No najčešće ljudi sa izraženim razumskim sposobnostima nisu tako naklonjeni vjeri da bi se prepustili jednoj Višoj Sili, da bi se od Nje dali podučiti …. Tako da i Istina teško nalazi ulaz među ljude, jer oni koji ju od Mene Osobno primaju, od strane bližnjih ljudi nisu priznati, pošto se ne vjeruje da imaju moć rasuđivanja.

No tko Čistu Istinu prima u tom obliku da Moju Riječ čuje u srcu, tomu Ja istovremeno sa Čistom Istinom dajem i spoznaju i moć rasuđivanja. No poduka od strane Mene bez njegove slobodne volje nije moguća …. radi čega Ja dakle Moju Riječ mogu prenijeti tek onda kad Mi se ta slobodna volja za to obrati. Sad shvaćate da ima samo malo ljudi koji mogu biti uvedeni u Moj plan od vječnosti koji čisto Evanđelje bližnjima mogu prenositi tako da im je sve razumljivo. 

Ali kad sam jednom našao primatelja Moje Riječi koji Mi se bezuvjetno predaje kako bi Mi služio, onda Ja nad njim sa svom Ljubavlju i bdim, jer onda on Meni predstavlja instrument koji može preuzeti jednu veliku misiju. Tako da mu Ja onda uz to dajem i sposobnosti koje bi mogle olakšati njegovu službu, koje ga štite od toga da sam bude žrtva neistine koja bi njegovu misiju mogla dovesti u opasnost. Dajem mu izoštreni osjećaj za Istinu i neistinu. 

Bdim nad njim, pošto bdim nad Istinom, koja se po Mom nalogu treba prenijeti čovječanstvu. Istina je jasna i čista, bez ikakvih dodataka, Istina je i prihvatljiva od svakog čovjeka koji žudi za Istinom …. No oklijeva li čovjek koji žudi Istinu prihvatiti nešto, onda njemu to što mu se nudi nije jasno, onda on osjeća izvjesni unutarnji otpor protiv toga što nije u skladu sa Istinom. A taj osjećaj Ja Osobno kao Vječna Istina stavljam u srce onome koji mi u Istini želi služiti, koji je voljan na Zemlji djelovati kao nositelj Istine i čisto Evanđelje raznositi u svijet …. Ja Osobno ga naučavam, i to uistinu tako da će on prepoznati i prihvatiti sve što prima od Mene.

Kad on prima nešto iz vana, onda će mu njegovo srce reći što treba odbijati ili prihvaćati …. Jer baš kroz srce Ja Osobno mu i govorim. Sve što je od Mene, odgovarati će mu i usrećivati će ga, no ono što mu ne odgovara, to nije od Mene …. čak i ako to predstavlja Mene i Moje Kraljevstvo, to ipak nije proizašlo od Mene i nema pravo biti zvano apsolutnom Istinom …. I pored toga to ne mora biti usmjereno protiv Mene, no može biti prožeto mnogim dodacima radi čega se onda (u tome) ne može prepoznati Čista Istina. 

Čista Istina će puno češće nailaziti na otpor nego što će biti priznata, pa i pored toga Ja Si obrazujem nositelje Istine, pogotovo u posljednje vrijeme pred Kraj, i tko njih čuje, čuje Mene …. tko njih odbija, odbija Mene (Matej 10:40; Luka 10:16)…. I stoga sam Ja Osobno Taj Koji onome koji prima Istinu stavljam osjećaj odbojnosti u srce kad mu prilazi zamućeno svjetlo, a on onda treba slušati Mene i uvijek zastupati samo ono što je od Mene Osobno primio …. Tako on nikada neće širiti nešto lažno i vjerno će vršiti službu za koju Mi se sam ponudio ….

AMEN

Spread the Truth