Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5373 (Srce kao Božje prebivalište…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5373, 23 Travanj 1952

SRCE KAO BOŽJE PREBIVALIŠTE…

Vaše srce treba postati jedno prebivalište za Mene, vi ga trebate pripremiti tako da se Ja mogu nastaniti u njemu i ostati sa vama zauvijek. Očistite ga od svih bezbožnih stvari jer Ja želim jedini vladati u vama, jer jedino kada ste kompletno otklonili sve druge utjecaje i jedino pripadate Meni vi možete postati svjesni Moje Ljubavi. Ja želim boraviti u vama i brinuti se za vas na svaki način, Ja vas želim usmjeriti i voditi, Ja vas želim podučiti i motivirati vas da postanete aktivni s Ljubavlju… Moj Duh želi biti učinkovit u vama tako da ćete postati vječno sretni… I time vi znate što se od vas očekuje kako bi postali sretni… neprestano uklanjajte sve nečistoće tako da će vaše srce postati mjesto boravka za Mene… Zagledajte se unutar vas samih i ozbiljno sebe ispitajte s obzirom na to da li loše navike ili mane čine vaše srce nedostojnim da prihvatite Mene Osobno u njega; donesite čvrstu odluku da se borite protiv njih i, iznad svega, apelirajte Mi za Moju pomoć tako da nećete biti poraženi u ovoj borbi, da loše navike i mane neće prouzročiti vaš pad (krah) i na taj vas način lišiti Mojeg prisustva u vama… Vi morate tražiti za Moju asistenciju budući ste preslabi da se sami borite protiv zla. Bez Mene ne možete ostvariti ništa (Ivan 15:5), ali sa Mojom pomoći vi možete ostvariti štogod želite (Filipljanima 4:13). Moj će se protivnik okoristiti vašom slabom voljom i vi ćete doista biti prepušteni njemu na milost ako vam Ja ne pomognem u vašim slabostima. Otud vi morate ostati u neprestanoj molitvi za pomoć protiv utjecaja vašeg neprijatelja, i ova molitva će vam doista osigurati snagu da sebe oslobodite od njega. Ja ću se Osobno suočiti sa njime i on će pobjeći od Mene, on će se sigurno vratiti sa velikom gomilom zlobnih znakova čim vi pokažete vašu slabost, ipak on više neće biti sposoban dominirati nad vama, Ja ću ga spriječiti od toga da utječe na vas sve dok vi čeznete za Mnom i Mojom Ljubavlju, sve dok vi želite da Ja Osobno ostanem u vama. I zato vi trebate uvijek moliti ‘Sprovedi nas kroz kušnju i izbavi nas iz zla…’ (Matej 6:11) Vi bi uvijek trebali zazivati Mene i, kroz ovaj poziv, svjedočiti o vašoj žudnji za Mojim prisustvom, i nijedan poziv u svezi vašeg spasenja duše neće mimoići Moje uho nečut. Onda ću ja biti u stanju biti i ostati u vama, onda će Moj Duh biti sposoban raditi u vama, on će vam donijeti svjetlo i na ovom svjetlu vi ne možete nikada iznova zastraniti, u ovom svjetlu vi ćete također uvijek prepoznati kada vam se približava nešto neprijateljsko i naknadno mu suprotstaviti sa prikladnim oružjem… Vi ćete biti sposobni suprotstaviti mu se sa Mojom snagom koja poražava sve, jer onda ću Ja Osobno živjeti u vama i voditi vas (vladati vama) u cijeloj vječnosti.

AMEN

Spread the Truth