Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5371 (Snaženje vjere kroz Ljubavno djelovanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5371, 21 Travanj 1952

SNAŽENJE VJERE KROZ LJUBAVNO DJELOVANJE…

Vi silno jačate u vašoj vjeri, ako vodite život Ljubavi i uvijek skrbite za to da služite Meni i bližnjemu. Što god vi poduzeli, uvijek vas treba pokretati volja da pomognete, uvijek vama treba vladati Ljubav i poticati vas na razmišljanje, govorenje i djelovanje. Onda ćete vi stupiti u najbližu vezu sa Mnom, čega rezultat je čvrsta i nepokolebljiva vjera, koja ispunja cijelo vaše biće, vjera, koja vam daje unutarnji mir i sigurnost da ste u Mojoj zaštiti, da vi kao djeca vašeg Oca niste nikada napušteni i sami, da vam se stoga ne može dogoditi ništa što Ja ne držim dobrim za vas. Ljubav u vama mora postati dublja, tako da vaša vjera bude snažnija. Vi morate pomagati vašem bližnjemu i željeti ga usrećiti, morate ublažiti patnje i smanjiti nevolju, vi mu morate htjeti pomoći riječju i djelom, i odreći se onoga što njemu nedostaje, ako će kroz to nevolja biti umanjena. Vi mu morate pomoći duhovno, pomoći njegovoj duši povjerovati, dati mu dobar primjer Ljubavnim djelovanjem, vi ga morate podučiti i pobrinuti se za njega, ako je on slabe vjere i ne prepoznaje Me ispravno…. Vi morate učiniti sve što bi vi željeli da vama bude učinjeno u istoj nevolji. A vi sami ćete kroz to imati najveći blagoslov, budući vi time palite svjetlo u vama, koje sada zrači na sve koji vas okružuju. Vi ćete moći svojim bližnjima pokazati moć jake vjere, moći ćete veliko (činiti velike stvari), kao rezultat Ljubavi, i iz nje proizlazeće vjere. Za vas onda nema ni slabosti, ni straha, niti brige, ni tjeskobnih pitanja… vi se osjećate zaštićeni u Meni, budući Ja moram biti gdje je Ljubav, a Moja blizina vam daje mir i sigurnost… Ne posustajte u Ljubavnom djelovanju, dajte i obradujte, te onda dopustite biti obradovani od Mene, Koji vama daje sve i ništa vam ne uskraćuje, ako vi samo vjerujete.

AMEN

Spread the Truth