Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5370 (“Moje je kraljevstvo, moć i slava…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5370, 20 Travanj 1952

“MOJE JE KRALJEVSTVO, MOĆ I SLAVA…”

(Matej 6:13)

Moje je kraljevstvo, moć i slava… i sva Moja stvorenja će jednom ući u ovo kraljevstvo, biti puna snage i svjetla, i gledati slavu (divotu, veličanstvenost, uzvišenost)… A Ja ću prebivati među njima, i prirediti im najviše blaženstvo, da oni Mene mogu vidjeti, da Me oni moraju ljubiti sa svom iskrenošću i dubinom, jer Moja Ljubav budi najdublju uzvratnu Ljubav, i sada više za vječnost nema odvajanja… Moje je kraljevstvo, koje vam obećava ovo blaženstvo… Vi međutim još živite na Zemlji, vi ste još podložni jednom gospodaru, čije kraljevstvo nema za pokazati ništa od slave, koje postoji (opstoji) jedino prividno, jer vam ono služi samo privremeno na Zemlji za sazrijevanje, i ono će za vas proći, čim vaša duša napusti tijelo. Vi po tijelu još živite na ovoj Zemlji, a ipak vaša duša već može pristupiti u Moje kraljevstvo, ako ona ima ozbiljnu volju za to. Ja vas želim sve prenijeti u Moje kraljevstvo, ali Ja za to trebam vašu volju, koja se mora slobodno odlučiti za Mene, koja dobrovoljno predaje zemaljski svijet, kraljevstvo Mojega protivnika, koja utječe na dušu da se vine uvis u kraljevstvo svjetla, moći i slave. A ako vi tako želite, Ja vas mogu dohvatiti (zahvatiti, obuzeti) i također prenijeti, tako da budete blaženi. Sve što vam je drago na Zemlji, sve što još pripada Mojemu protivniku, vi morate biti spremni dobrovoljno ostaviti, kako bi to razmijenili za jamstvo Moje Ljubavi, sve što će vas zauvijek usrećiti… za što vi ljudi na Zemlji još nemate razumijevanje, o čemu vi još ne možete načiniti nikakvu predodžbu. No, bez da ste vidjeli ovu slavu, vi morate čeznuti za Mnom i Mojim kraljevstvom, jer vam to treba pobuditi Ljubav za Mene, tražiti, vi trebate željeti umaći onome koji vas je odvojio od Mene, te iz unutarnjeg poriva težiti Meni. Onda ste vi već ušli u Moje kraljevstvo, jer svaka pomisao na Mene, Mene privlači, Ja vam dolazim ususret, dohvaćam (zahvaćam, obuzimam) vas, i više vas nikada neću pustiti pasti natrag u dubine, u kraljevstvo kojemu ste umakli. Moja Ljubav vas moćno snaži, a vaša Ljubav se pali na Mojemu žaru, a svjetlo i snaga vas ispunjava i stalno će se povećavati… Ja ću vas sve prihvatiti u Moje kraljevstvo, ali ovisno o vašoj volji to može biti uskoro, no isto tako trajati još vječnostima… jer ako je vaša volja još uvijek okrenuta kraljevstvu koje je od ovoga svijeta, Ja vam moram također postaviti prividna (lažna, obmanjujuća) dobra pred oči, tako da vi jednom prepoznate njihovu bezvrijednost. Ja vas ne mogu odnijeti u Moje kraljevstvo protiv vaše volje, mora se pristupiti dobrovoljno, mora prethoditi razvezivanje od kraljevstva Mojega protivnika, tek onda vas Ja mogu dohvatiti, i pripremiti vam blaženstva Mojega kraljevstva, koje nije od ovoga svijeta (Ivan 18:36). Jer jednom ste vi prepoznali Moju moć i snagu i slavu, a ipak ste slijedili onoga koji vam je obećao njegovo kraljevstvo… Vi ste dobrovoljno napustili Mene i Moje kraljevstvo, i sada se morate bezuvjetno dobrovoljno vratiti, a prethodno nadvladati onoga koji vas je zarobio. Vi sebe morate osloboditi iz jednog beskrajno dugog zatočeništva, vi sebe morate željeti predati Meni, a vaša će volja također moći ostvariti razdvajanje od njega, vaša volja će moći Mene dosegnuti… vi ćete smjeti opet zadobiti kraljevstvo koje je Moje, vi ćete iznova moći biti puni moći i snage kao nekada, vi ćete Meni biti prava djeca, i biti beskrajno blaženi u Mojoj slavi.

AMEN

Spread the Truth