Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5369 (Bog preuzima brigu za zemaljske stvari…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5369, 19 Travnja 1952

BOG PREUZIMA BRIGU ZA ZEMALJSKE STVARI…

(1 Petrova 5:7)

Za tjelesnu dobrobit Ja se brinem, samo ako stremite duhovnoj dobrobiti, koja je smisao i svrha vašeg života na Zemlji. Dao Sam vam obećanje da ću vas opskrbiti sa svim što vam je potrebno, samo ako tražite Moje Kraljevstvo i njegovu pravednost (Matej 6:33)…. Ako stremite tome da pred Mojim očima hodite pravično i vašoj duši namaknete stupanj zrelosti koji ju opravdava za ulazak u Kraljevstvo svjetla. A Ja stojim iza Moje riječi, Ja se očinski brinem za vaš zemaljski život, jer Ja tu brigu svakako mogu preuzeti, a vaš razvoj prema gore ne mogu stimulirati puninom Moje sile jer je uvjetovan vašom slobodnom voljom.

Ali zemaljske brige ne bi trebale biti prepreka vašem duhovnom stremljenju, trebate se moći potpuno bezbrižno predati vašem duhovnom zadatku; stoga na Mene možete natovariti svaku zemaljsku brigu, Ja ju želim za vas nositi, Ja vam hoću pomoći u svakoj nevolji, Ja kao Otac pun Ljubavi za Svoju djecu hoću učiniti sve što im zemaljski život čini podnošljivijim, obezbjedit’ ću vas hranom i pićem, odjećom i stanom, hoću vam dati zdravlje za tijelo i dušu, i ništa vam ne treba nedostajati, samo ako se potrudite ispuniti vaš zemaljski zadatak, a to je da neprestano stremite k oblikovanju vašeg bića u Ljubav, i time se približite Meni Samom, vašem Ocu od Vječnosti.

Tko se trudi steći Mene, tome Ja Sebe i poklanjam, a još uz to sve što ga čini blaženim …. no taj na Zemlji mora svoju volju, svoju ljubav i svoju čežnju ka i prema Meni dokazati, mora živjeti po Mojoj Volji, mora ispunjavati Moje zapovjedi, koje zahtijevaju samo Ljubav prema Meni i bližnjemu. I on tad’ uistinu može biti siguran u to da Ja preuzimam svaku brigu za njegovo tjelesno dobro, pošto Ja neću da moja zemaljska djeca pri duhovom stremljenju budu opterećena brigama svakakve vrste. 

Pa čak iako se čini kao da se Moja Ljubav povukla, pa i kad se čini kao da sam vas zaboravio …. čekajte strpljivo, sve dok od vas ne budem jasno prepoznat …. Često želim da postanete svjesni pomoći odozgor, što se može dogoditi tek kad ste naizgled beznadežno izloženi nevolji. Nema nevolje koja bi bila tako velika da je Ja ne bih mogao protjerati, i nema ljubavi tako duboke kao što je Moja Koja je uvijek spremna na pomoć, a koja iz mudre procjene često samo čeka pravi trenutak da se izrazi, kako bi vam mogla otkriti Mene u Mojoj Ljubavi i Moći ….

No ne dajte se zbuniti time što Se katkada držim skriveno (neizraženo) …. Ja točno znam što vam je potrebno, kao i što znam kako vam mogu pomoći na način da to za vas bude prava pomoć …. No ne zaboravite vašu dušu čija je nevolja uistinu daleko veća ako joj ne bude pružena pomoć. Jer, duša opstaje i nakon što vam je tijelo uminulo, a ono što ste duši priskrbili, to joj više ne može biti oduzeto, to su blaga koja ona sa sobom prenosi u onostrano područje i daleko su dragocjenija u poređenju sa onim što je potrebno tijelu kako bi moglo živjeti na Zemlji. No nikada ne trebate strahovati i zabrinuto gledati u budućnost …. Što činite za vašu dušu, jedino to je bitno, sve drugo prepustite Meni, vašem Tvorcu i Ocu od vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth