Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5367 (Božja Riječ – Neprocjenjiva milost u posljednja vremena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5367, 17 Travanj 1952

BOŽJA RIJEČ – NEPROCJENJIVA MILOST U ‘POSLJEDNJA VREMENA’…

Vama ljudima se uistinu nudi velika milost kada vam se prenosi/dostavlja Moja Riječ sa visina, jer u duhovnoj nuždi/potrebi/nevolji/izopačenosti ‘posljednjeg vremena’ je ta Riječ za vas sredstvo od neprocjenjive vrijednosti, pošto vam od/iz Mene donosi čistu istinu, kroz koju možete postići blaženstvo, samo ako ju primite sa srcem te uredite vaš život u skladu sa njom.

Moja Riječ će uvijek imati poseban/specijalan učinak/efekt, ako/kada je svjesno/savjesno tražena/priželjkivana i primljena, ali (čak) i oni ljudi kojima će ona pristupiti bez direktnog zahtjeva (ili ‘bez da su to oni svjesno tražili’), će spontano osjetiti snagu iz Moje Riječi, samo ako zastanu (ili ‘oslušnu’) na trenutak i otvore (svoje) srce. Moja Riječ će ih dodirnuti poput govora iz/sa jednog drugog svijeta, kojem sada pridaju pažnju pošto očekuju nešto neobično pred čime se ne žele zatvoriti (ili ‘pretpostavljaju da je riječ o nečem neobičnom pred čime se sada ne žele zatvoriti’).

Mogli bi od toga dobiti beskrajno puno – mogli bi primiti toliku količinu milosti, koja bi im u kratkom vremenu mogla donijeti duhovnu zrelost. Ali oni su ipak većinom/uglavnom ometani od strane svijeta, i onda bez razmišljanja/nesmotreno/nemarno prođu/prolaze pored dara milosti bez da iz njega izvuku koristi za svoje duše (ili ‘bez da od toga koristi/dobrobiti ima njihova duša’).

O, kad bi vi ljudi bar vjerovali da sam vam se Ja Osobno obratio kada vam je Moja Riječ bila dostavljena/prenešena, kad bi htjeli poslušati Moje Riječi i iskoristiti kratko vrijeme koje vam je ostalo za (ili ‘koje vam je dopušteno za’) život na ovoj Zemlji; kad bi barem htjeli ozbiljno misliti o životu vaše duše nakon smrti tijela! Ja vam ne mogu pomoći na drugi način nego da vam ponudim očigledan dar milosti u vašoj nevolji/oskudici/potrebi – vi sami morate prihvatiti/primiti dar i iskorisiti ga što je bolje moguće (ili ‘u potpunosti’).

Onda možete također djelovati za dobrobit ostalih ljudi (ili ‘vaših bližnjih’), možete im prenijeti ono što se naučili/doznali putem Moje ljubavi kada sam vam govorio kroz Svoje glasnike; možete ih prosvjetliti kao što sam Ja vas prosvjetlio, i dati im iste instrukcije te im skrenuti pažnju na djelovanje Moga duha. Vi osobno ćete od toga izvući velike/najbogatije dobrobiti, jer će vas slijediti Moji vlastiti kao i blagoslovi vaših bližnjih, – koji su uz vašu pomoć pronašli put do istine. U kaosu ‘posljednjeg vremena’ će vam mnogi ljudi zahvaliti ako ih podučite u Moje ime.

I za tu nastavničku službu vas Ja, Moji izabranici (ili ‘Svoje izabranike’), već sada pripremam. Jer vi vjerujete u Moje Riječi; ali i vas će obuzeti (ili ‘ali i na vas će se oboriti’) sumnje, kada budete pratili svjetovne događaje (ili ‘zbivanja u svijetu’) čudeći se Mojoj šutnji; kada svijet i dalje neobuzdano griješi, bez da ga od gore u tome netko spriječi.

Ja se neporecivo objavljujem i gromovitim glasom pozivam ljude na red. I baš zato, ranije, vama ljudima pružam/nudim obilje milosti, koja vam može osigurati/donijeti stupanj zrelosti koji će vam omogućiti da bez straha očekujete i preživite kraj.

Ali vi jedva da primjećujete Moje darove milosti, i samo nekolicina od vas ‘to’ prepoznaje kao ono što ‘to’ uistinu jeste, kao zadnje upozorenje ljubavi za djecu ovoga svijeta, koja stoje/gledaju u (ili ‘koje očekuje’) posljednji/konačni sud.

Ja ću neprestano slati Moju Riječ na Zemlju, tako da bi vi, koji ste Moji, spoznali/shvatili da se Ja ne povlačim već bdijem nad svima vama.

I Ja ću vam uvijek doći u Riječi i Pismu, a također i u Svojoj punoj slavi/sjaju/divoti, posljednjeg dana kada Moji trebaju utjehu, snagu i pomoć koju im tada još jedino Ja Osobno mogu donijeti. Tada će se ispuniti sva Moja proročanstva (ili ‘tada će se sve što sam prorokovao ispuniti’), kako bi vaša vjera mogla ojačati.

Stara zemlja će susresti svoj kraj (ili ‘srljati u propast’), dok će oni koji su Mi ostali vjerni do kraja, koji vjeruju Mojim Riječima i koji su na pravi način iskoristili Moj milostivi dar, biti ‘uzneseni’ u kraljevstvo mira. Jer za njih će kraj značiti početak novog života, života mira i blaženstva u raju Nove Zemlje, koju sam obećao svima onima koji vjeruju u Mene – koji Me vole i vrše/izvršavaju Moje zapovijedi. Zadnji dan na ovoj Zemlji će biti prvi dan blaženstva, jer Ja Osobno dolazim po Svoje, kada im je život na ovoj zemlji u opasnosti (ili ‘ugrožen’).

AMEN

Spread the Truth