Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5358 (Snaga Ljubavi za iscjeljivanje bolesnih i izvođenje čuda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5358, 9 Travanj 1952

SNAGA LJUBAVI ZA ISCJELJIVANJE BOLESNIH I IZVOĐENJE ČUDA…

Tko god ima Ljubav ima u sebi silu/moć i bit će sposoban za (ili ‘kadar ostvariti’) svaki zadatak, ako mu ne nedostaje vjere. Ljubav oživljava vjeru ali najprije mora biti probuđena, što će reći: čovjek sebe najprije mora zaokupiti sa onime u što bi trebao vjerovati, onda će mu Ljubav dati snagu tako da on više nema sumnji i stoga će biti u stanju postići sve. Ljubav je dakle jako vrijedna pošto sve stvari čini mogućima.

Ali vi ne vidite/opažate silu ljubavi. Mogli bi postići čuda, mogli bi iscijeliti/ozdraviti bolesne, mogli bi prognati brigu… Uistinu ništa ne bi bilo nemoguće ako bi ljubav u sebi mogli dovesti do najvišeg stupnja njezinog razvoja/usavršavanja i vjerovati u njezinu moć. Zato, kada ste vi u stanju sve to/ovo učiniti (= čuda, iscjeljenja, otjerivanja brige) to nije toliko dar kojeg sam vam dao već je to prije/radije prirodni rezultat vaše ljubavne-sile čim ste postignuli snagu putem te ljubavi.

Vi ne trebate žudjeti za postizavanjem dara iscjeljivanja bolesnih, vršenja čuda ili drugih takvih stvari pošto to nisu sposobnosti za koje se možete vježbati. Vi jedino trebate dopustiti ljubavi u vama da postane jača, i težiti duhovnom savršenstvu, koje će biti (= postati) očigledno putem takvih sposobnosti (= u smislu, ‘te sposobnosti će očigledno ukazivati na visok stupanj duhovnog savršenstva’)… pošto ljubav može postići sve.

Tko god sebe u potpunosti pokori ljubavi i kroz to postane uvjeren u svoju vjeru taj crpi iz Mene i osjeća kako je Moje dijete, kako pripada Meni. On ne može ništa drugo misliti osim da će svaki njegov rad (ili ‘svako njegovo djelo’) uspjeti, jer Ja stojim pored njega (u smislu, ‘na njegovoj strani’). Ljubav, međutim, mora biti u njegovom srcu u potpunosti ispunjavajući njegovo biće, razveseljavajući ga što sebi negira sve ono što nedostaje njegovom bližnjem.

Prava ljubav je potpuno nesebična i ne traži ništa za sebe, (ona) neprestano dijeli i nad njom dominira princip davanja ali je ipak neopisivo sretna. Takva ljubav koja izvire iz dubine srca može postići sve što želi – što god želi će se dogoditi.

Snažna živa vjera svoju nadu (po)stavlja u Mene i ispunjenje njezinog zahtjeva neće biti uzalud zatraženo. Također svatko može dobiti Moju pomoć (u smislu, ‘poslužiti se Mojom pomoći’) i postići isto što sam Ja postigao na Zemlji jedino ako je ispunjen sa ljubavlju (Ivan 14:12). Stoga, nisam mu Ja dao tu moć već ju on ima u sebi zakonito stečenu djelima ljubavi. On se onda vratio u svoje izvorno stanje, on nije nezakonito uzeo nešto već je radije ponovno postao ono što je bio u početku… Svjetlo i Snaga/Moć… a čovjek, ako ima Ljubav, ne može pomoći već zrači Svjetlo i Snagu/Moć.

Zato je nužno za vas da se(be) skrojite/ukalupite (tako) da volite (ili ‘u Ljubav’) da budete Bogo-liki i postignete sve. I naravno vi želite činiti ono što je u skladu sa Mojom voljom, pošto je ljubav također izvor Mudrosti i može djelovati jedino u Mojoj volji.  

AMEN

Spread the Truth