Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5356 (Postanak čovjekom i Isusovo djelo otkupljenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5356, 08 Travanj 1952

POSTANAK ČOVJEKOM I ISUSOVO DJELO OTKUPLJENJA…


Došao Sam na Svijet da izbavim ljude i da im otvorim vrata u vječnost. Došao Sam kao čovjek, kao Božji poslanik, a bio Sam ipak Bog Osobno u tom čovjeku; dao Sam jednoj duši, jednom Mojemu djetetu, vanjsku formu, da Sebe Samoga onda nerazdvojivo povežem sa ovom dušom, i tako kao Bog, u ovom vanjskom obliku uzmem prebivalište. No, tek nekolicina ljudi je prepoznala Tko Se sklonio u ovoj formi; isto tako je tek nekolicina ljudi u svom srcu uspostavila vezu sa Mnom, te kroz to bila sposobna Mene također prepoznati u čovjeku Isusu, jer Ljubav je ovim malobrojnima dala svjetlo, Ljubav je prepoznala vječnu Ljubav i nju obožavala.


I tako Sam također Ja umro na Križu… Ljudski omotač je morao podnijeti smrt pod svim mukama i patnjama. Vječna Ljubav je međutim prinijela žrtvu u ovom čovjeku Isusu, vječna Ljubav je uzela sve muke i patnje na Sebe, inače žrtva ne bi bila ostvarena dobrovoljno… Ljubav je umrla na Križu za ljude, i tako Sam to bio Ja Sam, Koji je trpio za vas, zbog ogromnog tereta grijeha, kojeg Sam želio ukloniti. Kao Bog Sam doduše Ja mogao poništiti ovaj dug (krivnju), izbrisati iz Knjige naknade (odmazde); Ja sam mogao podmiriti dug iz ogromnog milosrđa; ali, Moje savršenstvo Me u tome spriječilo, jer pravda također pripada Mojemu Biću, a ova je neumoljivo zahtijevala nadoknadu (okajanje, zadovoljštinu) za krivnju grijeha ljudi. Svi vi bi morali nezamislivo trpjeti da uklonite (otplatite) ovu veliku krivnju, i nikada ne bi mogli izdržati na Zemlji, to što bi vas očistilo od krivnje. I stoga je Sebe ponudila jedna svjetlosna duša, jedan od Mene u postojanje pozvan anđeoski duh, da kao čovjek poravna (nadoknadi, iskupi) veliki dug (krivnju), i da Mi omogući zadovoljenje. A On je ostvario djelo… On Me primio u Svoje srce, i tako Se poslužio snagom Ljubavi, da prinese najveću žrtvu pomirenja za koju je jedan čovjek na Zemlji ikada bio sposoban. On je bio Moj Sin… Ja Njegov Otac… Kroz Ljubav se međutim dogodilo potpuno stapanje, On i Ja, mi smo postali jedno, jer Ga je Ljubav tako ispunila, da se potpuno produhovio, da su tijelo, duša i duh postali jedno, i mogli su se nerazdvojno sjediniti sa Duhom Oca od vječnosti. Dokle god vi ljudi ne možete proniknuti Ljubav u njenom Biću, također će vam izgledati neshvatljiv postanak Boga čovjekom, a ovaj će problem iznova razumjeti razriješiti jedino onaj, tko sam omogući Ljubavi u sebi buknuti u jasni plamen. Jedino ovome je shvatljivo, da Se vječna Ljubav očitovala u jednom čovjeku, i tako ga osposobila da zbog grijeha ljudi, preda Svoj život u strašnim mukama, jer Mu je Ljubav dala snagu, Ljubav Sam bio Ja Sam… Ja Sam sam sišao na Zemlju i spasio čovječanstvo iz najdublje nevolje… Ljubav je podmirila krivnju grijeha, čovjek Isus je međutim izvršio okajanje (ispaštanje), jer vječna Ljubav nije mogla patiti, ali je čovječanstvu trebala biti dovedena pomoć, a ovu pomoć je mogao pružiti samo jedan čovjek, Koji je u potpunosti bio Ljubav.

AMEN

Spread the Truth