Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5355 (“Stojim na vratima i kucam…” Otkrovenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5355, 7 Travanj 1952

“STOJIM PRED VRATIMA I KUCAM…” OTKROVENJA…

(Otkrovenje 3:20)

Ja dopuštam vama ljudima imati uvid u Moj Zakon i djelovanje (Moj Red i rad), otkrivam vam ono što dolazi, opominjem vas za ravnodušnost, privlačim vas Riječima Ljubavi, pokazujem vam Se kao Otac pun Ljubavi, i ne tražim od vas ništa više, nego da promišljate o svemu što susrećete… Ne želim ništa drugo nego da Me prepoznate i naučite ljubiti. Sve što Ja radim je učinjeno iz Ljubavi za vas, djeco Moja, da se vi vratite Meni, i nikada Me više, u vječnosti, ne napustite. Dao Sam Svoj Život za vas u Isusu Kristu, da vas čvršće vežem uz Sebe, da Me zazovete u Isusu Kristu i Ja ću vam odmah moći pomoći.

I, dao Sam vam znanje o Mom Planu Spasenja, otkrio sam Se vama, jer želim osvojiti vašu Ljubav, koja vas čini Mojom istinskom djecom, jer Me jedino vaš povratak u Očevu Kuću čini sretnim, kada Mi dolazite u susret sa srcem punim Ljubavi, kada se sa Mnom sjedinjujete u Ljubavi, jer Ja Sam Jesam Ljubav. Želim biti prepoznat (priznat) od strane vas i stoga Se trebam izraziti na način da prepoznate Moju Ljubav kao temeljno načelo, jer onda se osjećate privučeni i vi odgovarate na Moju Ljubav… I onda se također Izvor Snage iz Vječnosti, dovodi u funkciju, a oči Ljubavi također prepoznaju Njegov utjecaj kao vječni znak Božanske Očeve Milosti… Želim vas osvojiti zauvijek… Stoga Ja neću dopustiti ni jednoj prilici da prođe, a da ne pokucam na vrata vašeg srca htijući ući. Tko Mi otvori, njemu želim ući i Večerati s njim i on sa Mnom… Da bih osvojio povjerenje Moje djece, moram dakle činiti očigledne znakove i čuda, tako da vjernici budu osnaženi i prepoznaju u Meni Onoga u Kojega trebaju vjerovati, Koji je učinio sve za vas ljude, da vas izbavi iz noći smrti. No, čak i ako svijet vidi čuda, uvijek pronađe objašnjenja na posve prirodan način, jer oni ne žele vjerovati, oni žele dobro živjeti, ali već ovdje na Zemlji, i ne vjeruju u Život duše nakon smrti. A svijet, koji više ne prepoznaje Moj Zakon i djelovanje, ne daje nikakav značaj čak ni predviđanjima Kraja Zemlje i Posljednjeg Suda, i sada imamo dvije nasuprotne strane… kod jednih prevladava volja za životom, i oni nikad više ne vjeruju u Kraj svijeta, a kod drugih, volja da Mi služe, pa oni stoga mogu s uvjerenjem čekati Kraj kao posljednji znak Mog Postojanja, kao posljednje Otkrivenje Mojim vlastitima. A onda dolazim Ja Osobno i nagrađujem vjeru Mojih, jer im pokazujem Sebe vidljivim na Nebeskom Svodu i zovem k Sebi Moje vlastite, koji su Moje Ime na čelo napisali. Zovem ih i svima njima dajem Istinski Život, Život u miru i blaženstvu u Raju Nove Zemlje.

AMEN

Spread the Truth