Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5341 (Oholost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5341, 21 Ožujak 1952

OHOLOST…

Ne uzdižite se iznad vaših bližnjih, već im služite, samo onda istinski nasljedujete Krista, samo onda u vama djeluje Ljubav koja isključuje oholost što uči da se bližnje smatra kao braću i izjednačava svaki položaj i različitost pozicije koja postoji jedino na svjetovan način, ali neće biti prihvaćen u Mojem Kraljevstvu. Ljubav koja služi raspršit će u vama pravu radost, u Ljubavi koja poslužuje bližnjega istinski ste sljedbenici Krista, čovjeka na Zemlji što je živio ispravan život kao primjer za vas, Koji je doista posjedovao svjetlost, snagu i moć u svôj punini, jer On je Mene Osobno uzeo u Svoje srce i nije se još uvijek koristio tom snagom dok je vladao, dozvolio si je da služi Svojim bližnjima. On je služio Svojoj braći u najdubljoj Ljubavi i poniznosti; i ovo Ga je uzdiglo kao vladara nad svjetovima i nebrojenim stvorenjima, jer Ja Osobno sam preuzeo Njegovu vanjsku formu i ispunio ga svjetlošću i snagom.

Oholost je obilježje onoga koji je zbog obijesti i želje za vladanjem pao u najdublji ponor. Kada se vi ljudi oholite, dobrovoljno slušate njega i dopuštate si biti zavedenima, prihvaćate njegove karakteristike, njegove mane i podređeni ste mu. Ne postavljajte se iznad vaših bližnjih, koji su uistinu vaša braća, jer svi vi imate samo jednoga Oca i kao Njegova djeca morate se voljeti i obostrano si služiti Meni za Ljubav. Oholost će vas vrlo brzo srozati, jer tko je oholog duha, ubrzo Me više neće prepoznavati, Mene koji sam vječna Ljubav, jer u njemu nema Ljubavi, jer prava Ljubav je ona koja je ponizna, a ne ponosita.

Služenje u poniznosti uvijek svjedoči duboku Ljubav za mene, koja sebe očituje u poslužujućoj Ljubavi za bližnje. Zadobiti ćete mnogo više kada služite u poniznosti, nego kada dominirate s ohološću, jer samo do svjetovne moći možete doći putem oholosti, ali duhovno nećete primiti ništa, štoviše još ćete izgubit i ono malo što ste posjedovali, jer oholost je djelo Mojega protivnika, stoga osnažuje samo njegovo kraljevanje, a što to znači za vas ljude nije teško pretpostaviti.

Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta, zbog toga poslužujuća Ljubav prema bližnjemu može lako za posljedicu imati prividan gubitak zemaljskih dobara, ugleda i moći, ali se zadobijaju duhovne vrijednosti koje su neraspadljive i jednom će u Mojem Kraljevstvu biti uračunate u korist duše, koja će onda u svjetlosti i punini snage biti daleko iznad onih što su vladali na Zemlji i ugnjetavali svoje bližnje.

Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen. Upamtite ove riječi i nemojte vjerovati da će vam ostati ono što ste si na Zemlji priskrbili putem oholosti, ono što ste si prisvojili na nezakonit  način, jer onaj koji želi dominirati taj uzima, uzima ono što mu ne pripada, daje si za pravo i zloupotrebljava svoju moć. Poslužujuća Ljubav naime, daje neprekidno, daruje su u riječima i djelima onome koji pati i ima potrebu za njegovom pomoći. Poslužujuća Ljubav je istinska poniznosti i zbog toga Me veseli, poslužujuća Ljubav je istinsko nasljedovanje Krista, koja sa sigurnošću vodi ka Meni, Ocu od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth