Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5332 (Stanje duša u onostranom… Kriva vjera – nevjera – Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5332, 8 Ožujka 1952

STANJE DUŠA U ONOSTRANOM …. KRIVA VJERA – NE-VJERA – LJUBAV ….

Mnogim ljudima je neshvatljivo da mogu imati direktnu vezu sa Mnom koja je dokazana putem Moga obraćanja, putem percipiranja Moje Riječi misaonim putem. A to je s jedne strane znak udaljenosti od Mene a s druge strane (znak) mrtve vjere, vjere koja je doduše bila preuzeta tradicijom, no koja nije živa …. radi se o školski preuzetom znanju koje je samo rijetko obrađeno misaonim putem tako da čovjek u odnosu na njega zauzima stav.

I iz tako preuzetog znanja ljudi bi mogli zaključiti da bi se vječno Božanstvo moralo i da se hoće oglasiti, no i vjera u vječno Božanstvo je slaba, i stoga ni vjerska učenja nisu shvaćena onako ozbiljno da bi došlo do duhovnog napretka, koji se već sastoji u tome da se čovjek trudi uspostaviti vezu sa Mnom. Prije nego se čovjeku mogu objaviti, prvo moram biti zbiljski priznat …. a to uvjereno vjerovanje u Mene nedostaje beskrajno mnogim ljudima, i to je razlog da oni i žive u duhovom mraku te u tom mraku ulaze u onostrano. 

Ono što propuste na Zemlji obavezno mora biti nadoknađeno u onostranom …. Moraju razmisliti …. i često su vlastitom krivicom za to previše slabi. Ako ih u vječnost prate djela Ljubavi, nisu potpuno slabi, usprkos nevjeri, i njihova snaga sastoji se u tome da im nije skroz oduzeto sjećanje na znanje koje na Zemlji nisu uzeli za ozbiljno, tako da sada mogu razmisliti, dok se one duše nevjernika koje nisu pratila djela Ljubavi nalaze u neizrecivoj nevolji pošto nisu sposobne formirati jasne misli i odnositi se prema njima. No i takve duše u duhovnom području još mogu biti podučene od duša koje im mogu razumljivo ponuditi ono što ove moraju znati …. ako njihove pouke žele prihvatiti.

Zauzimanje (molitve) za takve duše djelo je najveće Ljubavi i Milosrđa, da bi ove dobile snagu volje i tražile ulaz u one krugove gdje im može biti dano prosvjetljenje. Djela Ljubavi mogu ispraviti svaki nedostatak i učiniti da duša počne vjerovati, no duhovna tama od njih će se ukloniti tek kad priznaju Isusa Krista, pošto jedino On može likvidirati krivicu do koje je na Zemlji dovela nevjera. Obmanuto razmišljanje može brzo biti ispravljeno tamo gdje su Ljubav i vjera postojali na Zemlji, no ljudi bez vjere prvo moraju biti uvedeni u jedno znanje, pošto ga na Zemlji sami nisu htjeli uvažiti, pa čak iako su ga pred drugim ljudima zastupali. 

Ja ne mogu preko noći (iznenada) dati spoznaju onim dušama koje Me ne priznaju i čija Ljubav nije bila upravljena na Mene ili na druge ljude …. Ja im jedino mogu dati mogućnost da steknu znanje, uz preduvjet da njihova volja više nije suprotstavljena Meni …. tad im je i Moja milosrdna Ljubav spremna dati svjetlo, ako oni za njim čeznu. Tada će im opet biti ponuđeno Evanđelje, koje oni onda slobodnom voljom mogu prihvatiti, ili pak odbiti. I već s obzirom na njihovu volju prema dobru i njihovu čežnju za podukom, Moja će im Ljubav tada dati svjetlo i doći će do uspona.

No proći će mnogo patnje i muke u mraku prije nego duša koja je napustila Zemlju bez vjere bude dotaknuta od zrake Svjetla i slijedi ju; a tad je duša i spremna za promjenu bića, jednom kad je iskusila dobrobit Svjetla koje onda neprestano žudi, sve dok nije počašćena njime …. Tama jako rijetko pušta svoje duše, no Ja znam kada mogu otvoriti vrata i dušama dati slobodu, Ja znam kada su ove pristupačne za zraku svjetlosti, i Ja im pomažem pronaći put koji konačno vodi do Meni i do blaženosti ….

AMEN

Spread the Truth