Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5331 (Zemaljsko znanje u onostranom?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5331, 7 Ožujak 1952

ZEMALJSKO ZNANJE U ONOSTRANOM?…

Svo zemaljski stečeno znanje vam neće biti od nikakve koristi, jer ono će prianjati uz vas samo dok živite na Zemlji. Kada uđete u kraljevstvo onostranog, vi ćete izgubiti svo sijećanje na njega ako niste duhovno stekli stupanj zrelosti koji vas čini prikladnim za kraljevstvo svjetla, gdje ste inteligentno i jasno svjesni svega i, u hitnoj situaciji, ćete također biti sposobni iskoristiti zemaljsko znanje koje ste zadržali. Ipak nevjerujuća duša koja napušta Zemlju je u jadnoj poziciji, jer što je više zemaljskog znanja posjedovala to će ona onda više postati svjesna njezinog bijednog stanja u kojem joj nedostaje sveg znanja, (svjesna) stanja u kojem se prisjeća malo ili ništa i (svjesna) nesposobnosti da se ističe na bilo koji način. Takvim dušama često nedostaje prisjećanje na njihove životne uvjete na Zemlji i jedino ponovno zadobijaju njihovo pamćenje ako ulože napor uspeti se, dosegnuti svjetlo. Ali onda će takva duša također biti iznimno zahvalna za svako osvijetljenje i pri tom shvatiti svoje stanje, njezin propust na Zemlji i također često njezinu krivnju. Vi ste opetovano obaviješteni o činjenici da na Zemlji stvarate vašu vlastitu sudbinu u vječnosti… da bi se na Zemlji trebali čuvati tj. izbjegavati stremljenje za zemaljskim bogatstvom, slavom i čašću i pretjeranim zemaljskim znanjem… Zemaljsko znanje vas neće zaštititi od duhovne tame; štoviše, zemaljsko znanje može uvelike doprinjeti spram zatamnjenja vašeg duha, ovo bi vama uvijek trebalo biti upozorenje, jer biti će teško sakupiti znanje u duhovnoj oblasti za dušu koja prethodno nije bila prijemčiva za ono što joj je duhovno kraljevstvo željelo ponuditi, budući je sebe učinila nesposobnom primiti duhovno znanje.

Ipak duša u posjedu duhovnog i zemaljskog svjetla može raditi sa njime iznimno učinkovito u duhovnom kraljevstvu… Jer ona će također biti sposobna pomoći ljudima na Zemlji sa savjetom u njihovim zemaljskim poteškoćama i iskoristiti njezino zemaljsko znanje gdje je to potrebno. Sile od ispod često utječu na duše tame da izraze sebe i istupe naprijed sa njihovim prividnim znanjem, ipak u tom slučaju to nije sama duša nego tamne sile koje sebe izražavaju kroz dušu koje promišljeno pokušavaju raširiti pogrešku među ljudima kako bi pobrkale njihovo razmišljanje u korist mračne sile. To je zašto su veze sa Zemlje u duhovnu oblast štetne ako duhovni uvjeti nisu prisutni tako da duhovno stremeći ljudi svjesno kontaktiraju svijet svjetla ako žele biti podučeni i kroz molitvu za zaštitu od pogreške i zlih bića ne daju mračnim silama nikakvu priliku sebe izraziti… Jedino bića koja su sama prosvijetljena će biti sposobna razdjeljivati svjetlo, i ova bića bi se trebala svjesno zazivati… I ona će radosno dijeliti njihovo znanje i dati ga onim ljudima koji žele primiti duhovno blago, budući je ono jedino korisno i vječno i budući je ono sve što duša može ponijeti sa njom u duhovno kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth