Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5327 (Borba vjere… Najsigurnija zaštita…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5327, 2 Ožujak 1952

BORBA VJERE… NAJSIGURNIJA ZAŠTITA…

U vrijeme borbe vjere, vi ćete biti napušteni od svih ljudi koji bi vas mogli zaštititi. Onda ćete vi imati samo Jednoga, Kojemu možete sebe povjeriti i Kojega možete zazvati za pomoć… Onda će međutim, Moja snaga i moć biti očigledni, onda ćete vi iskusiti da vi imate Oca na nebu, Koji štiti Svoju djecu i za njih skrbi, kada vas ljudi osude gladovati, kada vam oni sve uzmu, i vaša sudbina bude izgledala zaista zabrinjavajuće. Onda vaš pogled treba biti okrenut jedino uvis, onda vi trebate Mene Osobno pustiti biti prisutnim uz vas, i sva bijeda će dokončati. Što vam izgleda nemoguće, ispunit će se na vama, što nadilazi vašu snagu, vi ćete moći postići, i to će izgledati gotovo kao da je svaki prirodni zakon dokinut na vama, ako se vi prisno povežete sa Mnom, i iskoristite Moju snagu. Danas vi to još ne razumijete, ipak, toliko biste trebali znati, da se vi ne trebate bojati tog vremena, pa čak i ako bude kao da ste okruženi đavolima… Za njih ćete vi biti nedodirljivi, jer Ja Sebe postavljam pred vas štiteći vas, a Moja zaštita će se također vidljivo izraziti, jer ćete vi, kao čudesnom snagom, izbjeći sve što se poduzima protiv vas. Ljudi vam neće moći pomoći, budući su oni koji bi bili voljni za to, sami nemoćni; gdje je međutim moć, tamo bjesni Sotona, jer u posljednjoj borbi protiv Mene želi pobijediti svim mogućim sredstvima. Sotona se postavlja protiv Mene, a zbog posljednje odluke ljudi, Ja to dozvoljavam, no on neće pobijediti, a vas, Moji vjerni, on će žestoko tlačiti, ali nećete podleći. Zemaljska nevolja će vas međutim, onda gurnuti k Meni, vi ćete biti voljni, jer znate da vam vaš Otac pomaže, a ovu vjeru ću Ja nagraditi sigurnom pomoći, i Mojim uplitanjem gdje god je to potrebno. Sa svih strana ćete vi biti napadani, kako nevjernici, tako i oni koji žele biti vjernici, isprva će vas napadati, no budući da će krenuti protiv svega duhovnoga, vama će se iz tog tabora još priključiti oni koji se Mene ne žele odreći, a to će povećati mržnju nevjernika, i oni će vas zbog toga još više izručivati njihovim surovim nazorima… Ipak, jedan je Gospodar, Koji također ima vlast i nad ovim đavolima, i ako Ovaj Gospodar stoji na vašoj strani, vi se uistinu ne trebate ničega bojati. Zato vas Ja prvo snažim Mojom Riječju, zato vam Ja dajem spoznaju o onome što vas još čeka, i zato vam Ja jamčim Moju zaštitu i Moju pomoć, tako da postanete snažni u vjeri, i da bez straha idete ususret nadolazećem vremenu.

Kraj je blizu, no prije će planuti vjerska borba… Ali, onda ćete vi znati koja ura tuče na svjetovnom satu, onda ćete vi također znati da Moj dolazak više nije daleko, i s njim Posljednji Sud, koji će dokončati svaku nevolju Mojih, kako sam Ja to obećao.

AMEN

Spread the Truth