Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5324 (Brutalna vjerska borba… Jačanje vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5324, 27 Veljače 1952

BRUTALNA VJERSKA BORBA… JAČANJE VJERE…

Vi hitno trebate sebe ojačati za konačnu vjersku borbu, budući ćete biti nesposobni udovoljiti nametnutim vam zahtjevima bez čvrste i nepokolebljive vjere. Mnogo će vam toga izgledati nepremostivo ako se ne okoristite Mojom snagom, snagom vjere, jer neprijatelj vaših duša će prosljediti protiv vas skoro nečovječno koristeći se onima koji su na vlasti na Zemlji ali koji su puni prepredenosti i prijevare i proglašavaju rat svakome tko još ima vjeru. Sotanska sila će otvoreno poduzeti akciju tako da ćete jasno prepoznati koji je čas došao, tako da ćete znati da je to konačna faza posljednjeg vremena i da će ona jedino trajati jedno kratko vrijeme, sve dok niste izbavljeni od ove sile koja, međutim, neće biti u stanju ozlijediti vas ako možete reći kako posjedujete čvrstu vjeru. Neprijatelj će poduzeti takvu jasnu akciju protiv Mene Osobno (2 Solunjanima 2:4) da će već to samo ukazati da on prekoračuje njegovu ovlast a Ja Sam vam rekao kako će onda kraj biti blizu… Jer ljudsko biće živi na Zemlji kako bi odabrao između dvije sile i prema tome mora također imati znanje o obadvije sile… Ali čim jedna sila spriječava da znanje o drugoj sili dosegne ljude, ona prekoračuje svoje pravo i to ne bez nekažnjivosti… I ovo vrijeme najprije mora doći, budući Ja neću intervenirati ranije nego je potrebno kako bi i dalje osigurao onim dušama priliku promjeniti njihovu volju i vjeru koje su zabezeknute od strane sotonske moći i reflektiraju na njihova unutarnje ja. Sa ljudima se mora ponašati vrlo čvrsto, jer oni ne slušaju Očev glas kada On ljubazno govori sa njima… Međutim, Sotonin glas još uvijek može imati utjecaj na pojedinačne duše i prouzročiti njihov povratak k Meni, ali jedino ako osoba i dalje gaji iskricu vjere u Boga i on bi radije sebe izručio ovom Bogu nego onome čiju okrutnost on sada prepoznaje. Snaga vjere Mojih Vlastitih će ga učiniti obazrivim budući oni, unatoč ogromnim poteškoćama, Mene neće odbaciti i što im se više prijeti to će oni više ispovijedati Moje ime. Vi morate sebe utvrditi za konačnu vjersku borbu, poradi vas samih ali također poradi vaših bližnjih ljudskih bića koja mogu biti pomognuta vašom vjerom da vjeruju u Boga koji može i želi i također hoće pomoći kada je nevolja postala nepodnošljiva i Sotona je ostvario njegov posao… kada se Mojim Vlastitima prijeti smrću i jedino im Ja mogu donijeti pomoć… Onda ću Ja doći i dohvatiti Moje Vlastite (1 Solunjanima 4:16, 17), Ja ću zaustaviti njihovu nevolju i nesreću ali, u isto vrijeme, također suditi sve što Mi se protivi na posljednji Dan ove Zemlje… Onda će Moji Vlastiti klicati i hvaliti Me i užas smrti će zahvatiti ostale, onda će doći Dan o kojem je zapisano da ću Ja suditi žive i mrtve (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5), vjernike i nevjernike, jer Moja će se Riječ ostvariti budući je ona Istina.

AMEN

Spread the Truth