Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5323 (Pravednost… Poravnanje u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5323, 24 Veljača 1952

PRAVEDNOST… PORAVNANJE U ONOSTRANOM…

(Matej 5:26)

Postoji pravednost, postoji poravnanje (naknadakompenzacija), ako ne na Zemlji, onda u onostranom kraljevstvu, gdje duša žanje što je posijala… Vi ljudi, promislite to, da nitko ne može sebi uzeti nešto što mu ne pripada, da on mora položiti račun za svaki novčić, da on mora otplatiti, ono što je sebi nepravedno prisvojio. Promislite, vi ljudi, da vam Ja ne mogu ništa otpustiti (razdužiti vas), budući Sam Ja pravedan Bog, i da se opterećujete velikim grijehom,vi koji vjerujete da možete nekažnjeno griješiti. Jednom će doći dan naknade (naplate) za svakoga tko na Zemlji vodi život bez skrupula (grizodušja), jer on ne vjeruje u Mene kao pravednog Boga, i stoga gomila grijeh na grijeh. Zemaljski život svih vas će uskoro proći, ono što vam ostaje je jedino duhovno dobro, i jao onome tko ovo ne može pokazati… On će u onostrano pristići gol i siromašan, i u velikoj bijedi, i lutat će u mraku… i to je poravnanje za život na Zemlji, ako on nije bio vođen prema Mojoj volji, u poštivanju zapovijedi Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, ako je čovjek mislio samo na sebe, i živio na volju Mojega protivnika, ako je uživao u nasladama svijeta, i dopuštao slobodu svojim strastima i nagonima… Tko na Zemlji misli samo na sebe, ostat će napušten s one strane, i nitko mu neće pružiti Ljubav, kako je i on sam uskraćivao onima koji su trebali njegovu pomoć na Zemlji. On će morati otplatiti svaki novčić, jer nitko ne može za njega platiti njegovu krivnju, osim Isusa Krista, u Kojeg međutim, duša koja je bila potpuno bez Ljubavi, ne vjeruje…

Vi ljudi, promotrite sada vaš zemaljski život s ove strane, i znajte da ne bi smjeli živjeti beskrupulozno, jer će jednom život tijela biti završen, i duša će morati otplatiti sve što ju je opteretilo kao grijeh…i znajte da je sve što ste platili kao danak svijetu, bilo oduzeto od duše, i njeno siromaštvo u onostranom kraljevstvu je posljedica toga. Znajte da će biti dana naknada za svaki trenutak u kojem ste klicali Mojemu protivniku, u kojem ste se klanjali užicima svijeta, a Moje potpuno zaboravili… jer, zemaljski život vam je dan za usavršavanje vaše duše. No što vi činite? Vi hranite jedino vaše tijelo, dajete mu ispunjenje svake želje, opijate se svjetovnim zabavama, previše voljno idete u mreže, koje je neprijatelj postavio vašim dušama… Vi uzimate duši i dajete tijelu… I vi ćete morati otplatiti tisućerostruko. Jer, vaša će bijeda biti ogromna kada stupite u duhovno kraljevstvo, gdje je od vrijednosti jedino ono  što sa sobom nosite u neprolaznim (nepropadljivim) dobrima… Duša će trpjeti veliku oskudicu, i nitko joj neće pomoći, ako se ona ne okrene Isusu Kristu, o Kojemu međutim ne zna ništa u svom mraku… Jedino On joj može pomoći, no mogu proći vječnosti prije nego duša dođe do spoznaje i okrene se Njemu; vječnostima ona može sa sobom tegliti svoju krivnju, budući Moja pravednost nju ne može rasteretiti, sve dok Me ona sama za to ne zamoli.

AMEN

Spread the Truth