Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5318 (Bol duša u onostranom… Posredovanje… Promjena volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5318, 16 Veljače 1952

BOL DUŠA U ONOSTRANOM…. POSREDOVANJE… PROMJENA VOLJE…

Nevolja/oskudica/nužda dušâ u onostranom je neizmjerno velika, pošto je njihovo stanje često nepodnošljivo. One su okružene gustim mrakom i ne mogu pronaći svoj izlaz. Ali što duša više pati to je vjerojatnije (sooner the possibility) da će odlučiti popraviti svoje puteve, razmisliti o svojoj krivnji (ili ‘grijesima/zločinima’) i potražiti pomoć. Zato/zbog toga one prate (i) najmanju zraku svjetla od koje očekuju pomoć. One mogu primiti pomoć jedino kada žele izbjeći tamu. Do tad one nisu bile u stanju shvatiti učenje, također su bile toliko tvrdoglave da bi svako učenje i svaki blagonakloni trud bili uzaludni.

Žudnja svake duše je poznata svjetlosnim bićima. Shodno tome, oni vode te nevoljne duše (= duše u oskudici/potrebi) ka Svjetlu, kada žude za njime. Te duše su onda u stanju primiti pomoć, pošto su voljne prihvatiti i pitati za pomoć. Kada te duše izađu iz bezdana onda djelo iskupljenja može započeti. Onda za te duše u ponoru Milost i Ljubav Isusa Krista postaju djelotvorne. Donijeti im spasenje je zadatak koji se najviše priznaje/nagrađuje. Sa vašim zauzimanjem/posredovanjem, vašim svjesnim molitvama, i vašim misaonim učenjem (u smislu, ‘ako ih razgovarajući sa njima u vašim mislima naučavate’) vi možete biti ogromna pomoć onima koji traže vašu pomoć. Nevoljne duše znaju da vi na Zemlji posjedujete životnu snagu, koja njima nedostaje. Prema tome one okružuju ljude ne bi li od njih primili snagu. One ne znaju u kojem obliku će primiti snagu, ali one traže/pitaju ono što im nedostaje a opažaju da vi imate. Njihova velika potreba ih neprestano privlači ka ljudima na Zemlji, iako se one često samo slabo prisjećaju znanja kojeg su imali dok su živjeli na Zemlji.

Takve duše je prema tome teško naučavati. Njihova slabašna sposobnost razmišljanja, njihova krivnja (ili ‘njihov grijeh’), njihov stupanj zrelosti i nedostatak znanja ipak moraju biti uzeti u obzir, oni su gladni prosvjetljenja i slušat će strpljivo kada se daje objašnjenje.

U onostranom postoji velika potreba/nevolja, koju vi možete smanjiti ako ste voljni pomoći. Jer oni blagonaklone misli doživljavaju kao snagu, i neće nikad ostaviti osobu koja blagonaklono (= sa ljubavlju) misli o njima i koja se za njih moli Isusu Kristu.

Božanski Iskupitelj je uvijek spreman pomoći tim dušama da se izbave iz ponora/bezdana, ali zakon Ljubavi se ne može zaobići. Stoga, ako sama duša ne može stvoriti tu Ljubav onda će On prihvatiti blagonaklono zauzimanje/posredovanje kao da je to djelo same duše, i te duše će pronaći spasenje kroz Njegovu Ljubav i Milost. Vi uvelike možete pomoći u izbavljanju/iskupljenju tih duša iz tame. Sve one vas mole za to čim sebe postave u vaše misli. Znajte onda da su one već u stanju gdje žele/potrebuju pomoć, i prema tome vaš blagonakloni napor nije bez efekta/rezultata.

Pomozite im, izbavite ih iz njihove nevolje i doprinesite spasenju tih duša koje su na Zemlji zanemarile (pro)rad(iti) na svom usavršavanju i stoga su u onostranom u velikoj nevolji. Jedino im ljubav ljudskih bića može pomoći.

AMEN

Spread the Truth