Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5311 (Beskrajna Božja Ljubav i strpljenje pri razvoju duhovnoga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5311, 6 Veljače 1952

BESKRAJNA BOŽJA LJUBAV I STRPLJENJE PRI RAZVOJU DUHOVNOGA ….

Razvojni put duhovnoga zahtijeva beskrajnu Ljubav i strpljenje od strane Nebeskog Oca, sasvim svejedno da li se to duhovno nalazi u stadiju svezane ili slobodne volje. Povratak duhovnoga k Njemu proces je koji zahtijeva beskrajno dugo vrijeme, pošto se pojedinačne čestice koje su kao najsitnija bića jednom bile protjerane u tvorevine stvaranja tek moraju ponovo sabrati, a to sabiranje i sjedinjavanje događa se u stanju svezane volje ….

Kao čovjek, u stanju slobodne volje, to sjedinjenje čestica već se dogodilo, i duhovno je opet poprimilo svoju samosvjesnost; samo što se sada treba potpuno pročistiti, treba se sjediniti s Bogom, svojim Stvoriteljem i Ocem od vječnosti, što i može …. No može se i ponovo raspršiti, tj. težiti ka dole, može nazadovati i skroz zanemariti sjedinjenje s Bogom no i pored toga u svojoj volji ne smije biti sprječavano. Jedino putem Ljubavi ono može biti zadobiveno, te potaknuto na to da stremi Vječnoj Ljubavi. A to ponovno zadobivanje zahtijeva beskrajnu Ljubav i strpljenje Oca, Koji Svoju djecu ne želi izgubiti, ali ju ne može ni prisiliti da Mu pripadaju.

No Božja Ljubav je bezgranična …. Ona ne malakše, nije nestrpljiva, ne gnjevi se, i nikada ne odustaje od onoga što samovoljno vjeruje da se od Njega može odvojiti (1 Korinćanima 13:4-8). I On to sasvim izvjesno i zadobiva, no do toga mogu proći beskrajna vremena, i to na štetu toga samoga duhovnoga, koje baš ta beskrajno duga vremena provodi u nesretnom postojanju, bilo kao čovjek ili pak kao još svezano duhovno …. I zato će mu Ljubav Božja neprestano dolaziti u pomoć i poticati ga na svaki način.

On će neprestano raditi nova stvaranja kako bi razvojni put u zakonu prisile mogao biti prevaljen neprekinut, kao što On i duhovnomu u obliku čovjeka sa svom Ljubavlju pomaže da nađe put prema gore. Ono što se s Božje strane može dogoditi kako bi ga se potaklo, to se i događa, no nezaobilazna slobodna volja čovjeka sama odlučuje koliko dugo se to duhovno još nalazi u svezanom stanju, tj. koliko dugo vremena ono treba dok nije izvršeno sjedinjenje s Bogom a time i odvajanje od sve materijalne forme.

Božja Ljubav neće se nikada prestati brinuti za duhovno, čak i kad izgleda kao da se okreće od čovjeka, jer Ona nikada ne odustaje od onoga što Joj od vječnosti pripada, što se jedino u potpunoj svjesnosti treba Njoj priključiti da bi moglo osjećati bezgranično blagostanje, koje duhovnome inače ostaje nedostupno, pošto samo jedno stvorenje koje se preobrazilo u Ljubav, može osjećati Božju Ljubav, a Njegovo promicanje te Ljubavi nikada neće prestati …. 

AMEN

Spread the Truth