Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5309 (“Ja sam Put, Istina i Život…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5309, 3 Veljača 1952

“JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…”

(Ivan 14:6; 8:44)

„Ja Sam Put, Istina i Život…“ Iz Mene proizlazi Istina, Ja vam kroz Istinu pokazujem pravi Put, a On vodi do Života, do vječnog Blaženstva. Ne postoji nijedan drugi put osim Istine, ne postoji nikakav drugi Život izvan Mene, i postoji samo Jedan, Koji vam može obećati Život… Koji Ga je za vas stekao na Križu. Živio Sam i borio Sam Se za Istinu, i umro Sam bolnom smrću za jedinu Istinu, da svatko od vas ljudi može prepoznati, čim vjeruje u Mene. Moj Put je lagan za proći onome tko je dobre volje… Ja Sam Njime prethodio vama… i to je Put Ljubavi, Koji neizbježno vodi do spoznaje Istine. Budući da Sam Ja propovijedao jedino Ljubav, stalno Sam vam pokazivao Put; budući da Sam Ja u potpunosti Živio Učenje, također sam mogao navijestiti Čistu Istinu, jer je u Meni sve bilo Svjetlo i Jasnoća, znao Sam sve i mogao Sam vam stoga također i prenijeti ispravno znanje. Ali Istinu možete primiti jedino od Mene, jer Ona ima svoj izvor u Meni, a time i opet Meni vraća. Svatko tko želi posjedovati Istinu, mora je zatražiti od Mene, Koji Sam Vječna Istina… Bez Mene ostat ćete u duhovnoj tami, i ići krivim putem, putem koji vodi prema dolje…

Vi ljudi znate da Ja imam neprijatelja koji želi uništiti tamo gdje Sam Ja izgradio, koji želi utrnuti Svjetlo, koji želi raširiti tamu među ljudima, tako da Me oni ne mogu prepoznati. Ovaj protivnik pokušava sve kako bi Put prema Meni, prema Vječnom Životu, zamaglio, tako da on ne bi trebao biti pronađen… I ovaj protivnik je neprijatelj Istine, kao što je i Moj neprijatelj… Jer Istina otkriva njegove planove, njegova djelovanja i njegovu nedostojnu prirodu. Posljedično, on djeluje protiv Istine, i njegovi će napori uvijek biti usmjereni u to da čovjeku Mene učini neprepoznatljivim. On radi protiv Mene gdje god može. Dakle, on je Antikrist, koji pred ničim ne uzmiče da odgurne ljude od Mene. Antikrist najprije radi protiv Istine… Iz toga slijedi da će se Čista Istina uvijek boriti… da će predstavnici Čiste Istine biti napadani, dok će Antikristove sluge biti prepoznate kao proglašivači Istine, a iza njih će stajati mase, gdje će nositelji Istine biti prisutni samo mjestimično jer se stalno poduzima protiv njih. Put do Istine je uzak i njime samo nekolicina ide… Mase ljudi hodaju širokim stazama (Matej 7:13, 14), i već ovo treba biti pokazatelj tko predvodi te mase… Tko Me želi slijediti na uskom Putu do Istine, neće imati mnogo suputnika, jer većina strahuje od naporna Puta. Ali Ja Osobno prethodim, i Ja Osobno Sam Ljubav, i tko Me slijedi, mora također imati Ljubav u sebi, i onda mu Put izgleda osvijetljen i jasan, i njime gazi neopterećen naporima po Putu, jer Sam Ja njegov Cilj i Život Vječni… Ne tražite Istinu tamo gdje je masa… Ja Osobno Sam prošao Moj zemaljski Put uvijek okružen samo nekolicinom, dok Me je većina ljudi odbila, jer Sam im donio Istinu a Ona im je bila neprihvatljiva, jer je Moj protivnik stajao iza mase i radio protiv Istine i uvijek se bori protiv Nje gdje god je to moguće. Ali tko je u Istini, prepoznaje njegovo djelovanje i to ga nikada neće pokolebati… Jer čim slijedi Mene, ide ispravnim Putem i Živjet će u Vječnosti.

AMEN

Spread the Truth