Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5307 (Novi Zavjet i dopuna…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5307, 31 Siječanj 1952

NOVI ZAVJET I DOPUNA…

U Novom Zavjetu vi čitate Riječ Božju koja je bila proglašena od strane ljudskog bića Isusa i koja je, nakon Njegove smrti na Križu, bila također propovijedana od strane Njegovih učenika. Isusove izreke baš kao i one njegovih prvih apostola su bile sačuvane dovoljno neuprljane čak iako su manja odstupanja ugmizala koja, međutim, ne mijenjaju značajno čisto Kristovo učenje. Ali komentari su bili nadodani koji nisu bili izgovoreni od strane Isusa ili apostola koji su, u potonjim vremenima, dali povoda sumnji u svezi vjerodostojnosti sadržaja Novog Zavjeta. Isto tako nikakav precizan dokaz ne može biti proizveden za vjerodostojnost slova koja su bila nadodana Evanđelju, ipak ona učinkovito korespondiraju Božanskoj Riječi i prema tome ne bi trebala biti odbačena, baš kao što se sve drugo što je sukladno Božanskom učenju Ljubavi podučavanom od strane ljudskog bića Isusa na Zemlji može smatrati i priznati kao Božja Riječ. Međutim, ovo ne naznačava kako nema pogrešaka u ovoj dopuni, jer sve dok su ljudske ruke na djelu koje ne pripadaju duhovno-probuđenoj osobi, Božji protivnik ima također moć učiniti da te ruke rade za njega, pa iako ne na očigledan način. I time su ljudske ruke obavile prikupljanje baš kao i prijevode; ljudske su ruke ostvarile pisani baš kao i odštampan rad, i čak ako je to bilo napravljeno u dobroj volji Duh Božji unatoč tome nije uvijek bio na djelu i sposoban isključiti i ispraviti što je bilo pogrešno…

Ipak On je zaštitnički odbranio Božansku Riječ… kako bi Ju sačuvao što je moguće više nekrivotvorenu, i gdje nikakve Bogu-protivne namjere nisu postojale ova je Riječ doista ostala čista u štampi i spisima. Čak ni gore navedena odstupanja nisu mogla promijeniti značenje Božanske Riječi, ona nisu mogla umanjiti Njezinu vrijednost. Nadalje, uvijek će biti moguće za duhovno probuđenu osobu prepoznati što je Božansko a što je bilo nadodano s ljudske strane. I on će apelirati za razjašnjenje i također ga primiti, jer svatko tko traži Istinu će nju i naći, svatko tko ju žudi će ju primiti (Matej 7:7, 8).

AMEN

Spread the Truth