Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5305 (Posljednji će dan doći iznenada i neočekivano…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5305, 28 Siječanj 1952

POSLJEDNJI ĆE DAN DOĆI IZNENADA I NEOČEKIVANO…

Bio vam je nagovješten iznenadan Kraj… To treba biti shvaćeno na način da nitko nije sposoban odrediti Dan (Matej 24:36), da nitko ne zna Dan kojeg će jedino Moji Vlastiti biti sposobni raspoznati napomol ogromne, skoro nepodnošljive nevolje koja je također bila nagovještena kao jedan događaj koji će se zbiti prije Kraja. Mnogi ljudi zasigurno znaju da je vrijeme Kraja započelo i da će ono, prije ili poslije, završiti sa ovim Danom… oni to znaju budući se o tome svugdje govori ali oni ne to ne vjeruju tako čvrsto da bi sebe pripremili za ovaj Dan. Svjetovni će ljudi biti zahvaćeni od strane strahovite žudnje za zadovoljstvom, čak više pohlepno oni odaju počast svjetovnom zadovoljstvu i bestidno uživaju na uštrb drugih, njihove želje i prohtjevi postaju sve veći, i oni se podrugljivo smiju onima koji, u njihovoj vjeri u Mene, zanemaruju svjetovna zadovoljstva, i uzrokuju im štetu kadgod je to moguće. Svijet živi u grijehu… I ovo će biti vaš siguran znak, jer vi ćete doživjeti stvari za koje ne bi vjerovali da su moguće… Zlo ponašanje vaših bližnjih ljudskih bića će razotkriti čas na svjetovnom satu…

I unatoč činjenice da ćete sve biti sposobni promatrati i da su znaci vremena potpuno očigledni, vi, također, ćete biti uhvaćeni na iznenađenje, jer Kraj će doći skorije nego što mislite… Kraj će doći od danas do sutra, to jest, aktivnost svijeta će pulsirati izvanredno živahno i nagnati ljude da vjeruju kako su na vrhuncu života, da su u kontroli i mogu oblikovati njihov život kako im paše… Moji Vlastiti će pomno promatrati ovo uzbuđenje/metež i očekivati slom, ipak oni, također, vjeruju da će Sud još biti odgođen napomol ljudske ekstremne životne radosti premda je njihova priroda užasna i bezosjećajna. Međutim, stalna napadanja potonjih će rasti i Ja Osobno ću ih zaustaviti… Iz ovog razloga ću doći iznenada i neočekivano čak za Moje Vlastite, jer grijesi svjetovnih ljudi su sramotni, Sotona prekoračuje njegovu ovlast i stoga je došao njegov čas… Kada ga nitko ne očekuje Dan će doći koji je bio određen od početka… Posljednji Dan na ovoj Zemlji, koji donosi strah i užas za one ljude koji pripadaju Sotoni, ali koji također predstavlja izbavljenje Mojih Vlastitih od krajnje nevolje… Dan Suda, kada će se dogoditi što je bilo proglašeno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth