Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5282 (Isus je došao slabima u tijelu i onima koji su u nevolji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5282, 27 Prosinac 1951

ISUS JE DOŠAO SLABIMA U TIJELU I ONIMA KOJI SU U NEVOLJI…

Ja sam došao na svijet zbog slabih, bolesnih i onih koji su u nevolji, pošto Me snažni nisu trebali (ili ‘jer snažnima nisam bio potreban’), oni su mogli pronaći svoj vlastiti put, bar su mislili da (ga) mogu (pronaći). Jedino kada su i sami otišli krivim putem (= zastranili) bi oni prepoznali svoju slabost i zazivali Me (call upon Me = obratili/obraćali se Meni), kada im njihova snaga više nije bila dovoljna da budu gospodari svojih života (ili ‘da bi gospodarili svojim životima’). Svi koji Me zazovu/pozovu (= koji Mi se obrate), koji Me trebaju, koji su slabi i bolesni u svojoj duši, svima takvima sam došao pomoći, jer kroz svoju zamolbu (= plač) upućenu (ili ‘kroz svoje obraćanje’) Meni oni izražavaju svoju potrebu i nadu za izbavljenjem od svojih nevolja/bolesti. Ali svi vi ste slabi i bolesni, i blaženi su oni koji to priznaju. A oni koji se osjećaju snažni i zdravi u sebi su uistinu/zaista u (naj)gorem stanju pošto se njima ne može pomoći.

A ima mnogih koji vjeruju kako im ne treba pomoć, ima mnogih koji su uvjereni u svoju vlastitu snagu/moć i olako se odnose prema snazi/moći onog koji bi ih izveo iz njihove bolesti i osnažio ih u njihovoj arogantnoj vjeri i dao im snagu/moć, ali koji od njih zauzvrat traži uslugu. On želi njihove duše i prema tome daje njihovom tijelu (ono) što želi.

Ali Ja sam Doktor bolesnih i slabih, Ja sam Utješitelj tužnih i nada obeshrabrenih. Svi mogu doći k Meni i neće doći uzalud. Ja vam nudim svu Svoju pomoć čak i ako je ne prihvatite odmah. U takvom slučaju Ja razumijem zašto, a vi i dalje niste zaboravljeni jer nitko Me ne zaziva uzalud koji Me zaziva iz srca (ili ‘jer nitko tko Mi se obraća iz srca, Mi se ne obraća uzalud’).

Dođite k Meni svi vi koji ste slabi (= umorni) i koje pritišće težak teret (= opterećeni) i Ja ću vas okrijepiti/osvježiti (Matej 11:28-30). Ja sam vam obećao Svoju pomoć i Ja ću vam je zasigurno dati/pružiti. Uvijek zapamtite to kada imate potrebu, kada se osjećate fizički ili duhovno jadni (= kada ste fizički ili duhovno oboljeli), kada vas ovaj zemaljski život teško pritišće i kada trebate pomoć. Tada se (pri)sjetite da sam Ja došao siromašnima, bolesnima i slabima, a dolazim i dalje, i da Ja samo čekam na vaš poziv da vam se mogu otkriti/obznaniti.

Ja želim biti pozvan (= radi se o pozivu/molbi za pomoć) tako da možete u slobodi spoznati svoju slabost i žudjeti za Mnom, vašim Doktorom i Iscjeliteljem, da kroz vašu molbu (= plač) pokažete vašu vjeru (u to) da vam Ja mogu i hoću pomoći, a takva vjera neće nikad biti razočarana.

AMEN

Spread the Truth