Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5280 (“Oče naš…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5280, 25 Prosinac 1951

OČE NAŠ…


Vas, djeco Moje Ljubavi, Ja dovijeka neću ostaviti… čak i ako još prođe beskrajno dugo vremena, prije nego svjesno postanete Moji, Moja će Ljubav ipak ostati nepromijenjena i neće otpočinuti prije nego vas je osvojila. Stoga sam Ja Osobno sišao na Zemlju, stoga sam dozvolio biti pribijen na križ, kao čovjek, stoga uvijek i uvijek iznova dolazim ljudima u Riječi, i nastojim vam učiniti razumljivim što ste i što trebate postati. Sve je stvoreno za vas, svako djelo Stvaranja je sredstvo kojim vas Ja želim konačno osvojiti, i sve što se događa na Zemlji i u cijelom svemiru, je unaprijed promišljeno od vječnosti poradi vašeg nekadašnjeg blaženstva.

Za vas ljude koji još niste svjesno Moja djeca, samo Sam daleki Bog, pod uvjetom da vi još uopće vjerujete u Boga. Ali, jedino kada Sam za vas postao Otac, postignut je cilj, da vas Ja mogu zatvoriti (zaključati, vezati) u Moje srce kao Moju djecu. Međutim, često dugo potraje, dok vi ne prepoznate Boga kao Oca. I zato Sam Ja Osobno sišao kao djetešce na Zemlju, da zapalim vašu Ljubav za Mene; ali budući da Mi ne poklanjate Ljubav djeteta prema Ocu, želio sam od vas biti ljubljen kao djetešce, samo da zapalim Ljubav u vama, blaženi osjećaj koji vam omogućava postati jednakima Meni, tako da povećate razinu (intenzitet), kroz vašu volju. Došao sam vam blizu kao djetešce, kao Božansko djetešce sam želio od vas biti prepoznat i tako također zavoljen, i kao Božansko djetešce sam želio osvojiti vaša srca za vječnost. Ljubav koju vi donosite djetešcu Isusu, već je jedna stepenica do spoznaje, to je razina djetinje Ljubavi za Mene, no ona se može razviti do najvišeg žara, ako vi slijedite put ovog djetešca na Zemlji, koji je završio patnjom i najgorčom smrću na Križu… Ljubav za djetešce Isusa mora se pojačati, kada saznate za Njegovu misiju, za djelo otkupljenja nad cijelim čovječanstvom, koje je bilo razlog Njegovog rođenja na Zemlji. Tko može pokloniti svoju Ljubav djetešcu u jaslama, također je sposoban za istinsku djetinju Ljubav prema Meni, jer Ljubav ne miruje, Ljubav je plamen, koji proždire sve oko sebe i stoga raste do divovskih ramjera. I tako Ljubav, koja se jednom rasplamsala u srcu čovjeka, traži uvijek novu hranu, a povišena Ljubav također pronalazi Mene kao vječnu Ljubav… Jer, Ljubav uvijek gura ususret Ljubavi, dijete će sigurno prepoznati svog Oca, i sada će Mu donijeti u susret cijelo svoje srce… A Moja Ljubav čeka i privlači ga potpuno Sebi, jer ako se Ljubav stopila (spojila), ona je sjedinila dijete s Ocem i učinila ga neizrecivo blaženim.

AMEN

Spread the Truth