Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5279 (Spasitelj i Liječnik…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5279, 24 Prosinac 1951

SPASITELJ I LIJEČNIK…

Donio Sam vam Spasenje od krajnje nedaće kada Sam sišao na Zemlju… Spasitelj vam je doista bio rođen, Liječnik vaših duša, Koji vam je želio pomoći oporaviti se od ozbiljne bolesti, Koji je znao i za vašu bolest i to kako ju iscijeliti… Ja Sam došao kao Spasitelj, jer čovječanstvo je trpjelo veliku nedaću. Ali čak danas ono doživljava iste poteškoće; ljudi su udareni od strane bolesti koja će voditi ka smrti ako ništa nije učinjeno da ju se zaustavi, ako se iznova ne okoristi Spasiteljem, Koji im jedini može pomoći postići život. Ipak ljudi ne prepoznaju njihovu bolest, oni ne zazivaju Liječnika, oni su nesposobni živjeti i nemaju vjere dok i dalje žive njihov fizički život, koji je jedini kojeg smatraju poželjnim… Nedaća je daleko veća sada nego je bila onda kada Sam došao na svijet, jer ljudi Me poznaju a zaboravili su na Mene, ljudi znaju za Liječnika Koji je sposoban iscijeliti ih ali Ga ne zazivaju, ljudi ne zazivaju Spasitelja a ipak stoje na samom rubu ponora…

Noć je mračna i ljudi ne vide svjetlo koje ih obasjava. Njihove se misli zasigurno navraćaju nazad na to vrijeme budući je tradicija razmišljati SAMO jednom o Meni, Koji Sam ležao kao beba u jaslicama. Ipak oni ne razmatraju značenje Mojeg dolaska, budući to zahtijeva ozbiljnu volju i shvaćanje duhovne nedaće. Ja želim iznova biti Liječnik i istinski Spasitelj svakome tko Me zaziva u njegovom srcu; svakome tko nosi njegove grijehe k Meni će biti oprošteno od strane Mene, svakome tko Mi preda Ljubavi puno srce Ja ću podariti Moj blagoslov, sa svjetlom i snagom da Me prepozna i da razumije Moj čin Spasenja, tako da ga on može iskoristiti i tako da za njega nisam uzalud umro na Križu… Ja Sam došao na svijet… Opet i iznova Ja dolazim Mojoj djeci samo ako Me prihvate, ako su samo pripremili jaslice za Mene u njihovim srcima, ako Ljubav osposobi njihova srca da Me prihvate… Poput istinskog Liječnika i Spasitelja Ja bi ostvario učinak u onima koji su došli k Meni bolesni i opterećeni krivnjom, Ja ih želim osloboditi od njihove bolesti i patnje, od mraka i grijeha, čim oni samo uzmu u obzir Mene i Moju misiju na Zemlji, čim oni samo vjeruju u Mene kao Iskupitelja svijeta, Koji je uzeo šator kao Njegovo prebivalište budući je došao siromašnima, bolesnima i slabima koji su potrebovali pomoć u njihovoj nedaći. Iznova Ja želim pomoći i iscijeliti gdje Sam vjerno zazivan kao Spasitelj prije nego je vrijeme ispunjeno, budući se ono približava njegovu okončanju. Ipak svatko tko dozvoli sebi biti iscijeljen od strane Mene se ne treba bojati Kraja jer on će živjeti u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth