Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5277 (Pomoćna ruka Isusa Krista… Izbavljenje iz bezdana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5277, 20 Prosinac 1951

POMOĆNA RUKA ISUSA KRISTA… IZBAVLJENJE IZ BEZDANA…

Na Zemlji baš kao i u onostranom Spasiteljeva spašavajuća ruka poseže ka dušama u bezdanu da pomogne usponu onih koje ščepaju Njegovu ruku. Božja Ljubav i milosrđe su neprestano zaposleni da bi donijeli iskupiteljsku pomoć; ali same duše moraju htjeti biti pomognute ili će svaki dar milosti od Boga ostati neučinkovitim. Ali jedino očajnička situacija može uvjeriti nekoga da apelira za pomoć. Svaka nezrela duša u kraljevstvu onostranog pati i mučena je, dok duša na Zemlji nastoji omamiti (zatupiti) sebe sa zemaljskim zadovoljstvima i time nalazi daleko težim apelirati Bogu za pomoć. Ipak duhovna nevolja je isto tako žestoka ali ima perceptibilan učinak u onostranom. Duša na Zemlji bi mogla zasigurno napredovati sa lakoćom, pošto osoba može koristiti njegovu energiju života za Bogu-udovoljavajuće akcije, dok je duša u onostranom nemoćna i zavisi o pomoći, ili od svjetlosnih bića ili od ljudskih bića.

Međutim, daleko je manje voljnosti za činiti dobro na Zemlji nego kod dušà u onostranom, čija je volja jedino slaba sve dok duši nedostaje snage, ali nakon njezinog prvog dara snage ona neprestano raste snažnijom. Mučenja u onostranom mogu ostvariti promjenu volje, i onda je uzlaz također osiguran. Ali čak na Zemlji duhovni napredak je nemoguć bez promjene volje, i pošto svijet uvijek ima omamljujući (zatupljujući) učinak na ljude oni povremeno moraju biti postavljeni u stanje neprilike (ojađenosti) da to potakne promjenu volje. U tom slučaju, međutim, pomoćna ruka Isusa Krista, Božanske Ljubavi, je uvijek spremna podići osobu, i ima nade za iskupljenjem svake duše, ipak dušina volja, koja neizbježno treba smjerati nagore, odlučuje trenutak u vremenu sama… Jednog dana će i najsnažnija protivna volja biti slomljena, ipak ne sila nego Božanska Ljubav će to postići, koja će opet i iznova pristupati biću dok nije prepoznata i uzvraćena, sve dok volja bića ne bude odlučno (isto tako u smislu: sa silinom osjećaja) htjela sebe predati Bogu kao Njegov Vlastiti.

AMEN

Spread the Truth