Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5266 (Svjetovni sat… Konačni časovi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5266, 6 Prosinac 1951

SVJETOVNI SAT… KONAČNI ČASOVI…

Želim obavijestiti one od vas koji vjeruju u Mene i osobno su doživjeli Moje djelovanje da će vrijeme na svjetovnom satu uskoro isteći, da će posljednji čas otkucati skoro neposredno i da je Moj Dolazak neizbježan. Ljudi ne daju pouzdanje Mojim važnim proglašenjima i jedino nekolicina im pridaju važnost. Unatoč tome, Ja vam nastavljam govoriti opet i iznova: Dan Suda je blizu i život svake osobe je u opasnosti. Međutim, Ja ne upućujem na vaš smrtan život, namjesto, vaš duhovni život je u opasnosti, jer ako ste nepripremljeni kada vas snađe Dan, vi ćete podlijeći duhovnoj smrti i ova je daleko gora nego tjelesna smrt koja afektira jedino tijelo. Vi ste samo minute udaljeni od Dana Suda i premda Ja koristim drugačije mjerenje vremena… vrijeme će prohujati zastrašujućom brzinom i Kraj će pristići alarmantno skoro. Moji vjerni sljedbenici će to osjetiti i, sa rastućom rječitošću, skretati pažnju njihovih bližnjih ljudskih bića na Dan Suda, ali oni i dalje neće pronaći nikakva povjerenja čak kada postane očigledno da Sotona bjesni sa svom njegovom moći… kada su znaci Kraja nepogrešivi i neprestano rastu… Ljudska rasa će se priljepiti uz svijet i odbiti vjerovati da će on dokončati; čak će Moj glas odgore biti ignoriran od strane njih i to će biti njihov krah. Unatoč tome vi im trebate govoriti i obavijestiti ih o Mojim opominjanjima i upozorenjima pa čak ako oni ne žele prihvatiti ništa. Oni trebaju biti upozoreni tako da nitko ne može reći da oni nisu znali ništa… budući Ja Osobno i dalje želim skrenuti pažnju svake osobe na to kroz osobne naznake, znamenja i događaje koji će ih afektirati direktno. Svatko će biti adresiran od strane Mene, čak najveći grešnik i preziratelj vječnog Boga… Oni će svi još primiti Moju milost unaprijed tako da neće zastraniti samo ako slušaju i iskoriste Moj dar milosti. I svatko će pronaći potvrdu Riječi Mojih slugu, svatko će biti prisiljen razmišljati o tome… ali rezultat će biti odlučen od strane njegove vlastite slobodne volje. Ali onda će Posljednji Sud doći bez greške… tako da će se ono što su vidjeoci i proroci proglašavali do ovog dana ispuniti. Ipak jao si ga onima koji zanemaruju Moje svako opominjanje i upozorenje… Jao si ga onima koji su odbacili Moje darove milosti odgore i žive neodgovoran život na Zemlji. Moja Riječ je Istina i mora se ispuniti, i time vi ljudi možete očekivati taj Dan sa izvjesnošću, bez obzira da li ste ili niste pripremljeni… Jednom kada je svjetovni sat otkucao sve će na Zemlji dokončati i Ja ću jedino dohvatiti Moje Vlastite u Moje Kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17), Moje Vlastite, koji vjeruju u Mene kao Stvoritelja i Oca od vječnosti i također odvažno ispovijedaju ovu vjeru pred svijetom. Sekularni svijet, međutim, jeste dio onoga koji će iznova biti zavezan i, sa njime, sve što i dalje prianja uz njega (Otkrovenje 20:2)… oni će biti suđeni u Posljednji Dan i njihova će sudbina biti vrloduboka tama.

AMEN

Spread the Truth