Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5264 (Promjena prirode… Postajanje bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5264, 2 Prosinac 1951

PROMJENA PRIRODE… POSTAJANJE BOGOM…

Ja vas ne mogu oblikovati u skladu sa Mojom voljom, vi morate ostvariti rad promjene vaše prirode sami, jer svrha i cilj Mojeg cijelog plana stvaranja počiva na činjenici da će Moja stvorena djela oblikovati sebe u Moju djecu, u Božanska bića, njihovom vlastitom slobodnom voljom… Svaka od Mojih živih tvorevina ima toliko puno snage da je postignuće cilja zasigurno moguće, ipak snaga također može ostati neiskorištena i čak ni Moja svemoć to ne može promijeniti ako Ja Osobno ne želim prekršiti Moj zakon vječnog reda i zarobiti njihovu volju. Vi možete, ako to želite, oblikovati sebe u bogove, u bića poput Mene, koja su, jer su se kompletno stopila sa Mnom, puna snage a ipak misle, žele i djeluju kao blažena pojedinačna bića. Vi ste sposobni to napraviti, međutim, da li to želite napraviti mora biti vaš vlastiti izbor… Vaše namjere, misli i djela su posve slobodni u stanju nesavršenstva ali oni se mogu razviti u bilo kojem pravcu. Premda činjenica da ste sasvim slobodni može također rezultirati u vašem obnovljenom padu u bezdan, ona vam unatoč tome može priskrbiti negoraničena blaženstva koja zavezana volja ne bi nikada mogla postići. Vi možete propasti u bezdan bez dna i uzdići sebe do nezamislivih visina, ali u svakom trenutku vama je ponuđena potpora za pridržati se ili da učini vaš uspon lakšim… Ja Osobno Sam uvijek voljan biti ova potpora za vas, Ja Sam uvijek voljan zaustaviti vas kad ste u opasnosti propasti, i Ja Sam uvijek voljan povući vas nagore kada vi zaklinjete za Moju pomoć. Vi niste nikada ostavljeni nezaštićeni na nemilost opasnosti, vi nikada niste toliko slabi da ne možete zaklinjati za pomoć… ali ovo, zauvrat, zahtjeva opet vašu volju, i vi morate vjerovati u Mene ako želite zatražiti Moju pomoć. Međutim, ovo vjerovanje u Mene je već prva promjena vaše volje… Otud ono također predstavlja sigurnu pomoć… Ta je vjera koju Ja želim probuditi u bićima koja, utjelovljena kao ljudska bića, ne koriste njihovu volju ispravno, koja neprestano streme nadolje i u ozbiljnoj su opasnosti propasti u bezdan. Sićušna iskra vjere u Silu može zaustaviti njihov pad, i Ja pokušavam Sebe obznaniti ljudima tako da će oni steći ovu vjeru. Postoji toliko puno dokaza intervencije od strane Moje sile i Ljubavi u život(u) svake pojedinačne osobe, da bi svaki pojedinac mogao sa lakoćom zadobiti ovu vjeru time samo što bi obratio pažnju na te male dokaze. Ipak razmišljanje ljudskog bića se zapućuje pogrešnom stazom i to, opet, budući on živi bez ljubavi… jer on može jedino vjerovati ako je njegovo razmišljanje ispravno, a on može razmišljati ispravno jedino ako je njegovo srce voljno ljubiti… Svaka je osoba doista sposobna ljubiti, osim što je on osobno cilj ove ljubavi i ova ljubav spram sebe samoga treba biti promijenjena u Ljubav spram čovjekova bližnjega prije nego je riječ ‘Ljubav’ prikladna, što rezultira u vjeri. Ljudsko biće neprestano živi u okruženju gdje može prakticirati Ljubav spram bližnjega, ipak on neće nikada biti prisiljen to učiniti; pa ipak, sve zavisi o tome da li on zapali Ljubav unutar sebe i potpiri je u blistavi plamen… Sve zavisi o tome, shvaćanje, vjera, ispravno korištenje njegove volje i vječno blaženstvo… Međutim, on ne može biti prisiljen ljubiti, on može jedino uvijek biti opominjan i potaknut (ohrabren); Ljubav mora sebe zapaliti u njemu i na taj način učinkovito također ostvariti njegovu promjenu prirode, budući da je to svrha i cilj njegova zemaljskog postojanja baš kao i kompletiranje Mojeg vječnog plana Spasenja, koji naumljava učiniti Božanskim ono što je proizašlo iz Moje ruke kao djelo stvaranja ali treba postići najviše blaženstvo koje Ja ne mogu dati nego mora biti stečeno od strane samog bića.

AMEN

Spread the Truth