Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5259 (Bog potrebuje mnoge radnike u vrijeme Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5259, 25 Studeni 1951

BOG POTREBUJE MNOGE RADNIKE U VRIJEME PRIJE KRAJA…

Ja ću sve vas koji ste voljni uzeti u Moju službu, jer potrebni su Mi mnogi su-radnici tijekom posljednjih dana prije kraja koji će vršiti iskupiteljski rad. Ako Mi izrazite svoju voljnost onda će vaša sudbina također prosljediti u skladu sa vašom voljom, to jest, vi ćete uvijek imati mogućnosti raditi za Mene i Moje kraljevstvo u skladu sa Mojom voljom. Vi ćete osjećati Moju instrukciju vašem srcu i, jednom kada ste Mi ponudili vaše služenje, vi ćete Me dojmljivo predstavljati vašim bližnjim ljudskim bićima, vi ćete se osjećati unutarnje prisiljeni govoriti namjesto Mene i u Moje ime i proglasiti Moje učenje svima onima koji prijeđu vašim putem, sa kojima ćete biti sposobni imati duhovne razgovore i koji potrebuju vašu pomoć, ili ih Ja ne bi poslao vašim putem. Rad za Mene i Moje kraljevstvo ne treba izvanjski biti prepoznatljiv kao misionarski rad, on se može vršiti u svakodnevnom životu, nenametljivo a ipak korisno/blagotvorno, jer baš oni ljudi će biti pridobijeni koji nemaju nikakvih religijskih veza, koji nisu pripadnici ni jedne crkvene organizacije ili im i dalje pripadaju kao tek formalnost. Moje Evanđelje treba posebice biti učinjeno dostupnim tim ljudima, a to je daleko učinkovitije tijekom izmjene ideja gdje svatko može izraziti njegovo vlastito gledište.

Jednom kada su ljudi stimulirani razmišlati o tome uspjeh se više vjerojatnije može očekivati, to je zašto Moji predstavnici, Moji radnici na Zemlji koji Mi žele služiti, moraju sami biti uvjereni u Mene i Moje učenje, tako da će oni također biti u stanju govoriti uvjerljivo njihovim bližnjim ljudskim bićima. Svatko tko je sam prihvatio istinu je također prožet njome, i on je prikladan su-radnik u posljednjim danima prije kraja, jer on će uvijek i zauvijek osjećati potaknut ponuditi istinu gdje ona nedostaje. To je zašto vi nećete trebati nikakve određene instrukcije s Moje strane, budući ću vam Ja reći kroz vaše srce što trebate činiti i ovaj će se srce-ga-osjeti izražaj percipirati kao vaša vlastita volja, kao jedan unutarnji poriv… Prema tome djelujte u skladu sa vašim unutarnjim impulom jednom kada ste Me obavijestili da želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Ja prihvaćam sve vas i dajem vam Moj blagoslov za ovaj rad, budući ogromna duhovna nevolja potrebuje mnogo pomoći i ova treba biti donešena kroz ljudska usta ako će bližnja ljudska bića zadržati njihovu slobodnu volju ali će im unatoč tome biti ukazan put koji izvodi iz velike nevolje. Ja blagoslivljam svaku dobru volju koja se odnosi na duše vaših bližnjih ljudskih bića i pomaže vam ostvariti ju.

AMEN

Spread the Truth