Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5258 (Sklad na Novoj Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5258, 22 Studeni 1951

SKLAD NA NOVOJ ZEMLJI ….

Ono što je prolazno prestati će postojati no ono što je duhovno napustiti će formu koja ga je do tada sadržavala. A onda dolazi do novoutjelovljenja duhovnoga u drugu formu, već s obzirom na stanje zrelosti koje je to duhovno postiglo. Razvojni put duhovnoga u ranijim stadijima nastavlja se, tako da dakle uništenje ili razlaganje ove Zemlje to duhovno posebno ne dotiče, s druge strane sve, što je dostiglo stadij čovjeka a ne pripada onima koji su premješteni, više ne napreduje prema gore u svome razvoju, nego duboko propada …. ono svoj razvoj prema gore započinje iznova, jer je na koncu totalno zakazalo …. 

Zato će novo stvaranje biti jedan iznimno miran svijet koji u istoj mjeri raduje ljude i životinje, koji se nalazi u najpotpunijem skladu sa Božanskim principom, i sva tvorevina, Boga će slaviti i hvaliti u svojoj ljepoti i svrhovitosti, koju će ljudi doživljavati kao izuzetnu blagodat. Takoreći da nema ničega neplemenitoga, ničega što ljudskom oku ne bi bilo na užitak, sve samo uzrokuje radost, sve je puno svrhe i smisla te stvoreno za ugodu čovjeka.

A čvrsta materija, u koju je zatočeno Bogu-protivno, na ljude još ne može utjecati nepovoljno, pošto je još u stanju ponovnog zatočeništva, potpuno nejako i nesposobno za ikakvu aktivnost. Zato onda i jeste doba mira, pošto se ništa ne nalazi u međusobnom otporu, pošto se sve opet kreće u Božanskom redu, pošto ono još svezano duhovno osjeća da se uspinje, i pošto su ljudi puni Božanskog Duha, znači znaju o svemu, a to ih znanje čini blaženo sretnima i potpuno mirnim stanovnicima Nove Zemlje. Jer oni su s Bogom povezani, i njihovo biće je stoga tako prožeto Ljubavlju da oni uvijek mogu biti samo dobri, što pak osjeća i ono duhovno koje se još nalazi pod njima, u životinjskom i biljnom svijetu, a cijela ta Ljubav-na sfera pogodna je za brzi razvoj uvis.

Koliko god užasno da će Zemlja završiti, toliko mirno i skladno će ona ponovo započeti, a stanovnicima Zemlje biti će osigurana blažena sudbina kao nagrada za njihovu vjernost prema Bogu i njihovu nepokolebljivost u vjeri. A Sam Bog boraviti će među Svojom djecom, kao što je to i obećao (Otkrovenje 21:3)….

AMEN

Spread the Truth