Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5255 (Isusovo obećanje: Vječni život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5255, 14 Studeni 1951

ISUSOVO OBEĆANJE: VJEČNI ŽIVOT…

Vi trebate živjeti u vječnosti… Život vam međutim može obećati jedino Onaj, Koji je Gospodar nad životom i smrću, Koji je Sam Život od vječnosti, i Koji je nadvladao smrt… Isus Krist, Sin Božji i Otkupitelj svijeta, Koji je proizašao iz snage Svevišnjega kao samostalno biće, opskrbljen snagom u punoj mjeri, Kojeg je Ljubav nagnala da se liši svoje snage (Filipljanima 2:6, 7), i da se kao slab, bespomoćan čovjek na Zemlji, koji je podlijegao zakonu smrti, bori protiv smrti, i pobijedi ju, kako bi sve ljude oslobodio od robovanja Sotoni, koji ih je držao zarobljenima. Jer, smrt je na svijet donio Sotona. Smrt je nemoćno, mračno stanje, koje je posljedica nekadašnjeg grijeha protiv Boga… Svjetlo i snaga znače Život, nemoć i tama naprotiv osuđuju biće na otvrdnjavanje (skrućivanje) u neaktivnosti. Ljudi na Zemlji bi morali očekivati ovo ukrućeno stanje nakon svog fizičkog života, oni bi beznadno potonuli u tamu, a sami se odatle ne bi mogli osloboditi… oni bi išli prema vječnoj smrti, ako im ne bi prišao Spasitelj, Koji je bio jači od smrti, Koji ju je mogao pobijediti, i ljudima iznova dati Život, kojeg su oni izvorno kao duhovna bića posjedovali, i kojega su kroz grijeh nekadašnje pobune protiv Boga izgubili… (16 Studeni 1951) Izgubili su Život, odnosno sve što ih je činilo sposobnima za usrećujuću aktivnost, budući je Život neprekidna aktivnost u skladu s mudrim Zakonom; Život je korištenje Božanske snage prema Božanskom principu, i zato stanje bezgraničnog blaženstva.

Isus Krist sada obećava ovaj život svim ljudima, ali pod određenim uvjetima. On zaista može dati Život, ali ga ljudi također moraju žudjeti i činiti sve, kako bi sebe učinili dostojnima istinskog Života, života u duhovnom kraljevstvu. Oni moraju htjeti izaći iz stanja smrti, oni moraju snagu, koja im osigurava vječni Život, uzeti u posjed, oni moraju stupiti u vezu s Izvorom snage, oni se moraju s Isusom Kristom boriti protiv smrti njihovih duša, i pobijediti ju, što je sada s Isusom Kristom moguće. Jer, smrt duše je to čega se oni moraju bojati, budući je smrt tijela nevažna, no duša, (ono) stvarno u čovjeku, ne propada, ona jedino može pasti u stanje potpunog odsustva snage i svjetla, stoga u duhovnu smrt, do nemjerljive, beskrajne agonije (bola, muke)…

Ali vi trebate živjeti… Kako utješne su to riječi za čovjeka… Isus Krist ne želi da se susretnete sa smrću, On želi da vi živite, i On vam je obećao ovaj Život… jer njega vam može dati jedino On, Koji je nadvladao smrt. No, vaša volja je slobodna… Ne zaboravite da vi možete sve postići, da ništa nije nemoguće, da vam je Isus Krist također primakao sva sredstva i načine, no da vi sami morate htjeti, jer vam protiv vaše volje ne može dati ništa, što vas treba učiniti blaženima. Vječni Život je najljepše Obećanje koje vam je On mogao dati, da iščezava sav strah od smrti, da pred vama leži neizrecivo blažena budućnost, koja će trajati beskrajno, ako vi sami to želite i ispunite uvjete koje je Isus Krist vezao za Svoja Obećanja… da vi u Njega vjerujete… Jer, onda ćete svi vi udovoljavati Njegovoj Riječi, vi ćete ispuniti Njegove Zapovijedi, vi ćete živjeti prema Njegovom Božanskom Učenju Ljubavi, i u sebi prikupljati Božansku snagu, Ljubav će vas probuditi u Život, čak i ako vam tjelesna snaga oslabi i vaš se omotač približi tjelesnoj smrti. Duša će se onda osloboditi, ona će u svoj snazi probiti granicu smrti, ona će se osloboditi iz sveza onoga, koji vam je htio dati smrt, ona će biti blaženo svjesna svoje snage, i sada će moći biti neprestano aktivna, primit će ju duhovno kraljevstvo, gdje je jedino Ljubav, gdje je sve suštinsko aktivno u Božjoj volji, gdje se neprestano rađa novi Život, gdje više za vječnost nema smrti… gdje je sve blaženo u Isusu Kristu i s Njim.

AMEN

Spread the Truth