Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5243 (Oproštenje… Okajanje… Pravda… Zakon uzroka i posljedice…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5243, 27 Listopad 1951

OPROŠTENJE… OKAJANJE… PRAVDA… (ZAKON UZROKA I POSLJEDICE)…

(Izaija 53)

Ja Sam Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16) i milosrđa (Psalmi 130:7) ipak pravda (Psalam 89:14; 119: 142) je također dio Mojeg Bića, inače bi Moje savršenstvo moglo biti dovedeno u pitanje i prema tome također Moje Božanstvo. Da li razumijete što vam pokušavam reći?… Da Ja utjelovljujem svaku karakteristiku do najvišeg stupnja, i prema tome sve je učinkovito predmetom zakona vječnog reda, čiji Sam izvornik Ja Osobno, to jest, iz samog Mojeg savršenstva Ja Sam stvorio neizmjenjive zakone… Time svaka krivnja grijeha mora biti otklonjena, svaki grijeh treba biti okajan da bi se zadovoljila Moja pravda. Ali kako se to odnosi spram Moje Ljubavi i milosrđa, koja je tako beskrajno duboka da bi željela otpisati krivnju svakog grešnika?…

Moja Ljubav je pronašla put… Sama Ljubav je izbrisala krivnju grijeha tako što je Sama napravila okajanje (ili ‘dala nadoknadu’) kako bi zadovoljila pravdu… Ljudsko biće je prihvatilo krivnju i podmirilo (u smislu: kompenziralo, platilo odštetu) za sve grijehe čovječanstva. Ja Osobno nisam zaustavio ovog čovjeka, jer On je bio motiviran sa Ljubavlju a Ljubav nikada ne smije biti spriječena ako želi sebe izraziti. Ja nikada ne bi prihvatio zastupničko okajanje da Mi ono nije bilo ponuđeno naračun Ljubavi, ili bi zakon vječnog reda bio narušen, budući se pravda ne bi podržavala, dok je jedan čin Ljubavi morao biti prihvaćen od strane Mene budući Ja nisam mogao odbiti Ljubav. Time je ljudsko biće okajalo ogromnu krivnju grijeha čovječanstva kroz jednu izuzetno groznu i mučnu bol i smrt na Križu. Ova osoba je bila bez grijeha i unatoč tome je neizrecivo trpjela za krivnju drugih… budući Me je On želio zadovoljiti sa Njegovom žrtvom, koju Ga je silna Ljubav potaknula podnijeti. I Ja Sam prihvatio žrtvu, i poradi Njegove Ljubavi izbrisao krivnju koja je bila opterećivala cijelo čovječanstvo… što kako slijedi znači da ljudi koji se potpuno i svjesno okoriste žrtvom ljudskog bića Isusa mogu postati slobodni od sve krivnje, koji polože njihov teret grijeha kod Njegovih stopala i radi Njegovog raspeća traže oproštenje…

Priznavanje i svjesna ispovijed grijeha su nužni kako bi se našlo potpuno oproštenje grijeha (Rimljanima 10:9, 10). Žrtva ljudskog bića Isusa je bila tako golema i Njegova Ljubav spram čovječanstva tako silna da je Moja pravda bila poslužena i Moja Ljubav i Moje milosrđe su mogli izroniti na površinu… Time su ljudi koji priznaju Božanskog Iskupitelja Isusa Krista i pokajnički zakorače pod Njegov Križ slobodni od sve krivnje… što znači da su svi grijesi kojima su bili opterećeni oprošteni… Oproštenje grijeha, međutim, naznačava namirenje/isplaćenje (duga), kompletno brisanje onog što je u stvari trebalo biti napravljeno… Oproštenje naznačava poništavanje, rasterećivanje, ponovnu uspostavu stanja prethodno počinjavanju grijeha… i svaka posljedica prekršaja je ponešena (ili ‘istrpljena’) od strane osobe koja prihvaća krivnju. Time je Isus Krist uzeo na Sebe sve grijehe i ponudio Meni okajanje za njih. Svaki rezultat grijeha će biti neutraliziran/poništen od strane Njega…

Moja Ljubav i milosrđe čine iznova sve ispravnim, i mogu to sada učiniti budući je žrtva na Križu najprije zadovoljila pravdu, time ona nije bila zaobiđena. Žrtva na Križu je bila učinkovito posljedica svih grijeha čovječanstva. Sve nepravednosti koja je počinjena na Zemlji, baš kao što je i grijeh prošlog otpadništva protiv Mene morao imati nezakonski učinak, prema tome se morao vratiti na bića koja su apsorbirala ove učinke i morali su ih trpjeti… Ljudsko biće Isus je učinio Sebe dobrovoljno raspoloživim da apsorbira koncentrirani teret grijeha i putem nadljudske patnje i agonije umanji učinke grijeha, i kroz Njegovu smrt ih konačno potpuno eliminira. Time zakon nije bio poništen, on je ništa doli bio ispunjen… Iz ovog razloga ljudskom biću može biti podareno potpuno oproštenje grijeha kroz Isusa Krista i može biti oslobođen od sve krivnje, iz ovog razloga Moja Ljubav i milosrđe mogu vladati bez isključivanja pravde. Jer Isus Krist je iskupio svijet od grijeha, budući je Njegova Ljubav spram čovječanstva bila silna i kroz ovu Ljubav Ja Sam bio potpuno zadovoljen.

AMEN

Spread the Truth