Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5235 (“Gle, činim sve novo…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5235, 14 Listopad 1951

“GLE, ČINIM SVE NOVO…”

(Otkrovenje 21:5)

Ja činim sve novo… Oni od  vas ljudi koji ste još neprosvjetljeni, koji još niste probudili duh unutar vas, ne znate značenje Mojih Riječi, jer vi ne vjerujete u transformaciju ove Zemlje, vi ne vjerujete u Posljednji Sud, u kraj jednog perioda razvoja i početak novoga… Vi neznate ništa o Mojem vječnom Planu Spasenja i prema tome niti ne razumijete Moje Riječi: Gle, činim sve novo…” Svaka od Mojih Riječi ima nekoliko značenja koje nisu poznate čak ni Mojima prosvjetljenima Vlastitima, jer ovo je razumijevanje i dalje pre-duboko za ljude na ovoj Zemlji, ipak oni su svjesni jednostavnog značenja, da ću Ja obnoviti što je napustilo Moj vječni red…

Ja želim napraviti promjenu, budući ljudi ove Zemlje više ne streme ka njoj i prema tome promašuju svrhu njihova zemaljskog života. Oni su podbacili tako što njihove živote nisu koristili za vječnost. Unatoč tome, Ja neću dopustiti da se izgube i prema tome ću im dati mogućnost da prijeđu zanemareni proces razvoja iznova, ipak ne kao ponavljanje nego na potpuno drugačiji način… Jer drugi proces razvoja je povećano podarivanje milosti i mora biti ostvaren kroz povećani napor, mogućnost za što je ponuđena pomoću potpuno novih tvorevina. Time, najprije ću Ja obnoviti školu za duh, Moju Zemlju, koja će podupirati razvoj do onog od ljudskog bića.

Ja ću ju opskrbiti sa potpuno novim tvorevinama takve raznolike vrste i oblika da će izuzetno veliki brojevi duhovnih supstanci imati mogućnost sebe unutra/tamo dokazati. I Ja ću pustiti da nikne novi ljudski naraštaj, koji će proizaći od ljudi koji su blagoslovljeni od strane Mene, koji su kompletirali njihov duhovni razvoj sa ljubavlju i odanošću Meni, koji će postići stupanj zrelosti koji dozvoljava uzvišenu duhovnu brigu, tako da će novi ljudski naraštaj imati svaku garanciju postići najviše duhovno savršenstvo i ograničeni duhovi, također, će biti sposobni brzo ostvariti zrelost, zbog iznimno dobrog utjecaja vršenog od strane ljudi na sve tvorevine u blizini… Ja činim sve novo; Ja ću također olakšati uvjete za oslobođenje duhovnih supstanci a ipak bez skretanja od Mojeg zakona vječnog reda, jedino brinući za ono što i dalje živi u ograničenju sa vrlodubokom Ljubavlju i milosrđem. Sve depresivno će napustiti ljude, oni će stremiti uzdignuti se sa punom snagom, budući ću Ja jedini biti poželjan za njih i oni neće biti sposobni biti povučeni u bezdan od strane Mojega protivnika (Sotone), koji će biti zavezan jedno dugo vrijeme…

Napravit ću novo nebo i novu Zemlju… to jest, duhovno i zemaljski Ja ću dati sreću ljudima koji će Mi onda pripadati i koji će također poravnati put za one koji će ih slijediti… Koji od vas ljudi može ovo shvatiti? I koji od vas ljudi vjeruje čvrsto i bez sumnje da će stare stvari prestati postojati? Da će čak ljudi koji su i dalje udaljeni od Mene prestati postojati, da jedino malo stado koje Me vjerno slijedi kao njihovog pastira neće izgubiti njihov život, budući Sam Ja blagoslovio ovo malo stado i odredio ga za kontinuirani život u raju Nove Zemlje… da će novi period Iskupljenja započeti u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja, kojeg su Moja Ljubav i mudrost odlučile kako bi osigurale vječni život za duhove? Gle, Ja činim sve novo… Oni od vas koji vjeruju u Mene zapamtite ove Riječi, razmotrite ih u vašim srcima i znajte, da je došlo vrijeme kada će se Moja Riječ ispuniti… Vjerujte čvrsto u nju i nadajte se, i otrpite sve poteškoće koje ćete još susresti do kraja sa strpljenjem i pokornošću Mojoj volji. Jer dan će doći vrlo brzo kada ću dohvatiti Moje Vlastite i otkriti im raj Nove Zemlje o kojem je zapisano: “Stvaram novo nebo i Novu Zemlju…” (Izaija 65:17) I Ja Osobno ću boraviti među Mojim Vlastitima i voditi ih i podučavati, kao što Sam obećao (Otkrovenje 21:3).

AMEN

Spread the Truth