Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5233 (Deifikacija bića u djecu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5233, 12 Listopad 1951

DEIFIKACIJA BIĆA U DJECU…

Vječni je zakon da Ja vladam nad svim duhovima na nebu i na Zemlji, nad svim bićima u kraljevstvu svjetla i tame, nad svime što Sam stvorio iz Ljubavi, mudrosti i punine snage; zakon je da je sve podložno Meni i prema tome Ja Sam Gospodar, Čija je moć neograničena i Koji može isto tako sa lakoćom uništiti što je Njegova volja pozvala u postojanje… Ipak mudrost je uvijek bila isto onoliko dio stvaranja kao i Ljubav, i prema tome Ja ne uništavam proizvoljno, radije, Ja dopuštam svim bićima pod Mojom vladavinom postojati zauvijek i pokušavam ih promijeniti u bića koja mogu stvarati i oblikovati u suglasnosti sa Mnom, koja time postaju Moja slika, jer Ja Sam prožet sa golemom Ljubavlju za Moje tvorevine. Ja želim biti sposoban Osobno raditi u ovim bićima, tako da oni postanu svjesni njihove božanstvenosti i vječno žive u sjajećem blaženstvu. Ja Sam Bog Ljubavi i pristupam svim Mojim živim tvorevinama sa Ljubavlju; ali Ja također poznajem voljnost svake od njih da prihvati Moju Ljubav, i time Moja Ljubav afektira žive tvorevine sukladno.

Tamo gdje je Ljubav biće Mi dolazi u susret, ali gdje je Ljubav odsutna ono će se okrenuti od Mene i Moja će Ljubav ostati neučinkovita, tj. ona neće zahtjevati odgovor (reakciju). Ali čim živa tvorevina u stanju slobodne volje, kao ljudsko biće, Mene traži, stremi spram Mene, time čezne za njezinim Gospodarom i Stvoriteljem, ona je dospjela do stadija Ljubavi. Onda Ljubav može isijavati u ovo biće i ona će naići na odgovor (reakciju)… Ljudsko biće će Me kontaktirati svjesno, on će hotimice biti podložan Meni, i onda preobrazba može započeti, to jest, odgajanje u biće poput Mene, deifikacija djela koja su bila proizašla iz Mojih ruku kao djela ali koja trebaju postati ‘Božanska djeca’… što, međutim, može jedino biti postignuto od strane same slobodne volje ljudskog bića. Svatko tko dokuči ovu zagonetku… razvoj u bogove (deifikaciju) iz djela koja su nastala iz Moje moći… već pripada onima gdje se ovaj proces događa, je onda osoba ima izvjestan stupanj svjesnosti koji je, opet, znak Božanske snage koja je već prirođena u ljudskom biću.

I ovaj stupanj svjesnosti će porasti kako se proces preobrazbe nastavlja, kako on stječe više Božanskih osobina kroz preobrazbu sebe samog u Ljubav, jer Božansko jeste i uvijek će biti Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Blaženstvo Božanskog bića, Moje slike, se sastoji od činjenice da je ono prožeto od strane svjetla i snage… da ono ima jedno obilje mudrosti i moći, koje će ono uvijek koristiti u duhu Moje Ljubavi, budući je ono sâmo postalo čista Ljubav, ili bi ono ostalo bez svjetla i snage. Božansko biće je savršeno biće kojem ne nedostaje ništa… Svako sputavanje, svako ograničenje, je znak nesavršenstva. Ipak kojigod stupanj je biće postiglo… njegova svjesnost će uvijek porasti srazmjerno njegovoj rastućoj Ljubavi, jer obadvoje uvijek idu ruku pod ruku. Time jedino ono što je bilo prouzročeno od strane Ljubavi predstavlja duhovni uzlaz, jer ovo je također popraćeno sa razumijevanjem, sa znanjem, koje je prihvaćeno od strane srca i razuma ljudskog bića. Ljubavlju ispunjena aktivnost su ljestve do vrhunca do kojeg se ljudsko biće uspinje korak po korak kako sebe mijenja u Ljubav i pri tom se usklađuje sve više i više sa Božanskom temeljnom prirodom.

Temeljni zakon vječnosti počiva u činjenici da je Ljubav bila snaga koja je sve dovela u postojanje, time je ona omogućila čin stvaranja, ali isto tako ona je također snaga koja deificira tvorevinu, što je proces kojeg Moje žive tvorevine trebaju ostvariti same… i sposobne su to napraviti, budući temeljna snaga počiva unutar njih kao iskra koja jedino treba biti zapaljena kako bi iznijela na vidjelo istu svemoć prikazanu od strane Moje temeljne prirode. Moje žive tvorevine su sposobne sebe deificirati kroz Ljubav…

Vi ljudska bića nećete razumjeti ovu frazu sve dok niste dosegli stupanj svjesnosti kao rezultat vašeg života Ljubavi… kada će svi međuodnosi sebe otkriti poput blistavog svjetla, kada je vaš duh prosvjetljen što se, međutim, može jedino dogoditi kroz Ljubav. Onda ćete se vi postojano približavati Mojoj temeljnoj prirodi, onda Ja više neću biti vaš Stvoritelj, vaš Gospodar, Kojem ste vi podložni, nego ću biti vaš Otac Koji vas, Njegovu djecu, s Ljubavlju privlači na Njegovo srce, Koji će iznova naći Njegovu volju u vama i doživjeti jednu neopisivu sreću, koja će također isijavati na vas, onda će zakon sebe ispuniti koji je temelj cijelog materijalnog i duhovnog stvaranja.

AMEN

Spread the Truth