Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5228 (Odgovor na neugodne poruke iz Bietingheima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5228, 6 Listopad 1951

ODGOVOR NA NEUGODNE PORUKE IZ BIETINGHEIMA…

 (Bietingheim = sjedište Lorberijanaca, tj. Jakob Lorberovog društva u Njemačkoj)

Ja želim da čovječanstvu bude ‘donešeno svjetlo’, tako da sam Si zbog toga formirao/stvorio nosioce svjetla koji bi trebali pridonijeti razbistravanju/rasvjetljavanju ljudskog duha svojom puninom/obiljem svjetlosti, uz pomoć znanja koje su primili nad-prirodnim putem i koje potpuno odgovara istini, pošto sam Ja osobno davalac toga znanja… Ja ga osobno sprovodim do Zemlje, kako bi ste vi ljudi pronašli izlaz iz mraka duha i kako bi ste mogli ući u čisto svjetlo. Ja sam Bog ljubavi i milosti… Meni su poznate/znane vaše slabosti i vaša grešnost, Ja vam želim pomoći i pokušavam vas s golemom strpljivošću dovesti do toga da sami sebe spoznate i (za)počnete se mijenjati. Pa ipak, (jednom) ističe vrijeme, koje vam je dano/pruženo za vašu promjenu. I zbog toga vam stalno ‘predstavljam’ (= objavljujem) šta vam je za činiti, kako trebate živjeti i što vas očekuje ako postupate/djelujete u suprotnosti s Mojom voljom… Sve vam to ‘predstavljam’ (= objavljujem, šaljem), i to putem glasnika/vjesnika (= apostola), koji vam dakle u Moje ime donose vijest(i) o Meni i Mojoj volji…

Ja sam Bog ljubavi, ali sam i pravedan Bog, i stojim iza Svoje riječi (= onoga što kažem)…. Znate li vi ljudi što to znači?… (To znači) Da se ispunjava sve što sam vam obećao, ako ispunjavate Moju volju, ali i da će zasigurno doći/nastupiti i ono što sam vam najavio kao posljedicu va­šeg otpora prema Meni… Vječni red mora postojati, a u zakon vječnog reda spada i to da jedan određeni uzrok postiže određenu posljedicu… Sve ima svoje vrijeme, ali ako/kada je vrijeme isteklo, onda se neizbježno ispunjava zakon… Vama ljudima ne preostaje više puno vremena, zbog čega je dobro da se pomirite sa mišlju da iznenada možete biti opozvani, ili ako ste u neobičnoj milosti, da doživite kraj. Kakve god imali argumente… oni su krivi i ne mijenjaju ništa na planu spasenja od vječnosti, koji će biti poznat svakome tko se stvarno potrudi obuhvatiti i shvatiti Moju Riječ. Nije ništa novo to što (Ja) vama ljudima objavljujem putem Mojih glasnika, svi Moji vidjeoci i proroci su još od početka ove ere spasenja stalno bili upućivani i upozoravani na kraj, i to mora, i zvučati će hitnije/silnije što se kraj više približava. Nije (to) nedostatak ljubavi s Moje strane, ako/kada se Moja riječ uspunjava, već je i (to) završno zbivanje utemeljeno u Mojoj beskrajnoj ljubavi… kako bi se omogućio i stimulirao uspon onoga što je zakazalo u slobodnoj volji. I (Ja) nikako ne bi bio pravedan Bog, kada ne bi stvorio čak ni ravnotežu u jednom svijetu kojim sve više i više upravlja knez tame, a škola duha je određenje/svrha ovoga svijeta… koji to opet mora postati u skladu s planom spasenja od vječnosti.

AMEN            

Spread the Truth