Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5203 (Pomoć za jadne duše… Ljubav iskupljuje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5203, 4 Rujan 1951

POMOĆ ZA JADNE DUŠE… LJUBAV ISKUPLJUJE…

Sve što dušama pomaže uzdignuti se će biti cijenjeno u duhovnom kraljevstvu. Ljubav pružena i dalje nezrelom duhu je jedino sredstvo iskupljenja sve dok je on nesposoban sebe uzdignuti, to jest, sve dok je sam nesposoban biti aktivan s ljubavlju (ili ‘u ljubavi’), pošto je bez snage. Sve što će osnažiti ta bića ima Moj blagoslov pošto udovoljava principu ljubavi. Ljubav koju ljudi iskazuju nezrelim dušama na ovaj ili onaj način mora imati iskupljujući učinak, bilo na Zemlji ili u onostranom, jer ni jedna iskra ljubavi nije bez snage, i time sva djela ljubavi rezultiraju u nadoknađivanju/priskrbljivanju snage. Vi ljudi na Zemlji prema tome možete uvelike pomoći ako ste ljubavlju motivirani uzeti u obzir jadne duše u onostranom koje su potpuno bez snage i stoga ovise o pomoći. I sve što činite da bi ih osnažili, sve što činite da bi ih oslobodili, će Meni biti ugodno i nikad neće biti uzaludno.

Već sada se tako malo ljubavi može pronaći među ljudima na Zemlji, i oni još manje uzimaju u obzir duše u onostranom, pošto ne vjeruju u život nakon smrti. I ova se nevjera također gorko odražava na duše u onostranom, koje neiskupljene i bez snage venu/propadaju u mračnim okruženjima i nesposobne su sebi pomoći. Svaka ljubazna misao, svaka ljubavlju nadahnuta/ispunjena želja za njihovu dobrobit ublažava njihovu muku i oni će ju pogodno/zahvalno osjetiti. Ipak posebice se onih duša koje venu/propadaju u mraku rijetko blagonaklono i sa ljubavlju prisjećaju, i tako one i dalje ostaju u krajnjoj nevolji. Tako možete razumjeti da su ljudi koji im žele pomoći okruženi sa nebrojenim dušama koje bi sve htjele obznaniti svoje prisustvo kako bi bile pomognute (ili ‘kako bi im se moglo pomoći’). Svi ste vi ljudi okruženi sa takvim dušama, pa ipak samo nekolicina vas će ih slušati, samo nekolicina vas imaju voljnost pomoći i vjeru da možete pomoći kroz molitvu i ljubavlju ispunjene misli… Ipak bezbrojne duše ne mogu naći nikoga da moli za njih na Zemlji i stoga također pokušavaju prići krugovima gdje sebe očituju misaone struje. Te duše, također, apeliraju za vašu pomoć… Udovoljite njihovom zahtjevu, učinite sve što vas ljubav nadahnjuje učiniti i znajte da Moj blagoslov počiva na vama sve dok vas jedino ljubav motivira da im pomognete.

Vi jedino trebate željeti pomoći, onda možete osloboditi/odvezati mnoge okove, onda možete osloboditi mučene duše time što ćete im inicijalno dati snagu, koju će oni onda sami koristiti prateći vaš primjer, tako da će one također htjeti pomoći kao što ste vi pomogli njima. Nikad ne zaboravite da one ovise o vašoj pomoći, premda Moja milost i milosrđe neće ni jedno biće osuditi zauvijek; ali najprije njihova stvrdnuta srca moraju biti dodirnuta zrakom ljubavi prije nego dohvate Moje darove milosti… I Ja Osobno ću voditi te duše do vas, koje jedino trebaju podsticaj da bi započeli njihov put razvoja u onostranom. Ipak bez pomoći koja je puna ljubavi one će nastaviti venuti/propadati u istom stanju jedno beskonačno dugo vrijeme i ne mogu pronaći put uspona. Molite za njih i ne zaboravite ih, jer njihova patnja kao rezultat njihova nevjerovanja i neljubaznosti je neizmjerna; ali ako im želite pomoći Ja ću uvijek biti voljan izdići ih sa Mojom milošću i milosrđem iz noći smrti u život, jer onda se neću biti u stanju oduprijeti ljubavi koju pružate tim nesretnim dušama u onostranom i poradi vaše ljubavi ću im oprostiti njihovu krivnju/grijeh.

AMEN

Spread the Truth