Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7216 (“Tko god me prizna pred ljudima…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7216, 28 Prosinac 1958

“TKO GOD ME PRIZNA PRED LJUDIMA…”

Svatko tko se plaši priznati Me pred svijetom nije prožet od strane Mojeg Duha, on je samo prazna posuda, beživotna forma bez duha i života, jer život Mene poznaje i također Me ispovijeda bližnjim ljudskim bićima. I vi ćete također biti sposobni prepoznati Kršćane koji ništa doli obavljaju formalnosti po činjenici da oni tjeskobno izbjegavaju spomenuti Moje Ime, da oni ne govore o Meni i Mojem činu Spasenja, da oni jedino rijetko dozvole sebi biti uvučeni u duhovne razgovore i čak onda sa osjećajem nelagode… I vi ćete ih prepoznati kao ‘mrtve’ sljedbenike. Jer gdje god je Moj Duh sposoban djelovati, Moje će Ime biti ispovijedano sa najvećom radošću, ljudsko biće će biti nagnano izunutra priznati Me pred svijetom… Ako onda promatrate kako se ljudi rijetko ponašaju na ‘Kršćanski’ način, kako pokušavaju izbjeći sve što se odnosi spram religije ili Kršćanstva… bilo u odnosu na crkvu ili druge Objave Riječi, ako promatrate kako je samo sve prekriveno sa tajnošću, kako ljudi u društvu drugih izbjegavaju dotaći se teme koja se  tiče Boga, Isusa Krista, duhovnog kraljevstva ili zadatka ljudskog bića na Zemlji… onda je lagano pretpostaviti kakva će biti ljudska odluka jednog dana kada je za njih nužno priznati ili zanijekati Onog Koji je iskupio svijet od grijeha i smrti. Onda će jedino nekolicina istupiti za Mene i Moje Ime pred svijetom sa potpunim uvjerenjem… međutim, većina će se držati povučeno, možda i nisu sebe u cjelosti razdvojili u njihovu srcu ali im nedostaje snage vjere kako bi prihvatili posljedice istinske ispovijedi (tj. priznavanja Mojeg Imena pred neprijateljskim svijetom)


Jedino nekolicina će se oprijeti pritiscima, aktivnost Mojeg protivnika (Sotone) se približava njezinu kraju. Onda će biti dokazano tko je iskupljen od grijeha i smrti, jer jedino ova osoba će glasno priznati Moje ime pred svijetom, jedino on će prikupiti snagu da se odupre kada je zahtjevano da Me se odrekne. Jedino živa vjera će dati ljudima ovu snagu, jedino živa vjera će osigurati djelovanje Mojeg Duha u ljudskom biću i time također izvjesnu uvjerenost u Moju potporu tijekom vremena Kraja. I ovo je vrijeme kada će se razdvajanje duhova dogoditi, kada će postati jasno očigledno tko pripada i želi pripadati Mojim Vlastitima a čije je Kršćanstvo do sada bilo samo formalnost… Onda neće biti dovoljno biti sljedbenik ove ili one vjerske škole, namjesto, osoba mora slijediti Mene Osobno u Isusu Kristu, njegova veza sa Mnom mora biti tako živa da si on ne može pomoći već proglašava glasno Moje Ime kao ono njegova Boga i Iskupitelja… U tom slučaju on će također biti prihvaćen od strane Mene, Ja ću ga također priznati u kraljevstvu svjetla, Ja ću ispuniti Moje obećanje Tkogod Me prizna pred ljudima, njega ću Ja priznati također pred Ocem…” (Matej 10:32) Jer on je priznao Mene Osobno u Isusu Kristu, i punina Mojeg Duha je u njemu… No jao si ga onima koji Me se odreknu… Oni i dalje pripadaju sljedbenicima Mojeg protivnika i jesu i ostati će njegovi iznova jedno beskonačno dugo vrijeme. Međutim, oni znaju da Ja zahtijevam priznavanje Mojeg Imena, oni nisu bili ostavljeni u neznanju i moraju prema tome također odgovarati na Dan Suda. Onda ću Ja doći suditi ‘žive’ i ‘mrtve’… Razumite ove Riječi ispravno: Život jedino dolazi od Mene, i svatko tko je Moj Vlastiti će živjeti… ali svi oni koji se okrenu od Mene tako što Me se odreknu kada je konačna odluka zahtijevana od njih će umrijeti… I njihov će broj biti veliki, ipak jedino malo će biti Moje stado koje ću Ja voditi do blaženstva.

AMEN

Spread the Truth