Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7203 (Odbacivanje Božanske Riječi u duhovnoj oholosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7203, 6 Studeni 1958

ODBACIVANJE BOŽANSKE RIJEČI U DUHOVNOJ OHOLOSTI…

Svatko tko odbaci Riječ Božju u duhovnoj oholosti kada mu je ponuđena kroz Moje sluge na Zemlji će za to biti ozbiljno odgovoran jednoga dana, budući to nije duhovna nesposobnost biti sposoban prepoznati nešto blistavo već je to odbacivanje uslijed nečasnih motiva poduprtih utjecajem Mojega neprijatelja (Sotone). ‘Duhovna oholost’ isključuje svo pomno ispitivanje/pregledavanje, duhovna oholost je očigledan znak da je osoba predmetom mračnih utjecaja, jer duhovna oholost je karakterističan znak onoga koji Mi se suprotstavlja budući on odbija Mene priznati. Duhovna oholost prvo-palog duha (Lucifera) se protivila i odbacila je svjetlo koje ga je prožimalo, prema tome ga je progutala potpuna tama. Otud će ljudsko biće ostati u duhovnoj tami kada on oholo ponovno odbaci svjetlo, kada Moja milost želi zračiti u nju kako bi omogućila iskru/bljesak prosvjetljenja njegovu srcu… Ali razlog za odbijanje je važan, jer ona također može biti odbačena uslijed drugih razloga koji ne mogu tako biti osuđeni kao ova sama oholost ljudskog bića.

A čovjek može govoriti o duhovnoj oholosti kada čovjek vjeruje da mu nisu potrebne daljnje poduke, da on ima dovoljnu duhovnu naobrazbu, kada on precjenjuje njegovo vlastito znanje i prema tome vjeruje kako mu nije potrebna dodatna informacija. Međutim, čak i onda ljudsko biće treba i dalje biti pripremljeno ispitati što mu je ponuđeno. Ako on i dalje za-po/država njegovu volju sa uvjerenjem i to opet odbacuje onda njegova osuda neće biti tako stroga, onda njemu nedostaje prosudbe uslijed duhovne sljepoće… Ako, međutim, on izostavi svo pomno ispitivanje onda će očito/napadno/bučno odbijanje ljudskog bića odgurnuti Moju ruku milosti koju Mu nudim i odgovornost će ga jednog dana teško strefiti, jer jednoga dana će on shvatiti istinu, i onda će moguće biti prekasno…

Nitko ne može biti prisilno uvjeren/natjeran da prihvati Moju Riječ ali svatko će prije ili kasnije imati mogućnost ozbiljno se pozabaviti sa neizvjesnim/dvojbenim pitanjima (= u praktičnom smislu, ‘progonit će ga sumnje’), jer Ja postavljam takve sumnje u srca onih koji još nisu na ispravnom putu. Svi ljudi bi trebali, u stvari, formirati mišljenje o takvim pitanjima, oni bi jedino izvukli dobrobiti iz toga, jer oni će zasigurno primiti razjašnjenje pod uvjetom da ga istinski žude. Ali onda će se ukazati da li čovjek istinski žudi za istinom… jer ona će mu doista biti ponuđena. Duhovna će oholost, međutim, nju trenutno odbaciti budući je to volja Mojega neprijatelja (Sotone) i njegova će odlučnost biti ispunjena/udovoljena od strane onih jednaka duha.

Oholost je prouzročila pad prvog svjetlosnog bića, i oholost je prema tome također priroda njegovih pristalica koja ih bez ikakve greške karakterizira kao njegove sljedbenike. I veliki se korak mora poduzeti, priroda ljudskog bića mora najozbiljnije pokušati sebe promijeniti… čovjek mora sići dolje iz oholosti u poniznost i tako sebe potpuno odvojiti od Mojega neprijatelja i pristupiti Mi sa potpunom poniznošću … Jedino onda će svjetlo zasjati u čovjekovu srcu, i jedino onda će on biti sposoban prepoznati dragocjeni dar milosti Kojeg Moja Riječ reprezentira svakoj osobi i spasenju njegove duše. Jedino onda će on zahvalno prihvatiti što Očeva ljubav nudi Njegovu djetetu… Onda će on biti gladan hrane i pića no ipak će također neprestano biti zadovoljen od strane Moje ljubavi.

AMEN

Spread the Truth