Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7179 (Pročišćavanje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7179, 1 Kolovoz 1958

PROČIŠĆAVANJE ZEMLJE…

I nastati će opet Nova Zemlja na kojoj će ljudi biti blisko sjedinjeni sa Mnom i tako živjeti u skladu sa Mojim Božanskim redom. Ali ovo stanje se može postići jedino kroz proces pročišćavanja Zemlje… tako da će stara Zemlja biti iznova oblikovana tako da će sve biti povraćeno u svoj pravilan red što, međutim, ne naznačava da se ovaj red može uspostaviti na sadašnjoj Zemlji, kao što mnogi ljudi žele vjerovati budući se ne mogu nositi sa mišlju o kraju ove Zemlje. Nadolazeći pročišćavajući proces će biti temeljit ali najprije će on afektirati sve ljude koji više ne žive unutar Mojeg vječnog reda… ipak to također uključuje sama djela stvaranja budući će zavezana supstanca tamo potrebovati nove oblike kako bi ostvarila brzi duhovni napredak… i pošto Sam Ja prvo i najprije zainteresiran za duhovne supstance koje su venule u tvrdoj materiji dovoljno dugo kako bi im konačno bilo dozvoljeno započeti njihovu stazu uspona… Promjena spram Mene se nikada opet ne bi dogodila na ovoj Zemlji budući ljudi pojačavaju silu Mojega protivnika (Sotone) koju će on uvijek koristiti tako da bi postigao jedno još veće otpadništvo od Mene. I sve dok protivnik nije zavezan sa svime što mu pripada duhovno nizak stupanj neće samo ostati kakav jeste nego će postati progresivno gori tako da se stanje harmonije na Zemlji više ne može očekivati.

Ja ću prema tome sprovesti temeljito čišćenje, Ja ću sve razložiti na Zemlji što zaklanja duhovne supstance i pustiti da nastane Nova Zemlja sa potpuno novim tvorevinama koje će biti okupirane od strane duhova u svrhu višeg razvoja… I Ja ću jedino nastaniti Novu Zemlju sa ljudima takvih naprednih stanja zrelosti da će oni biti u stanju izdržati blaženo stanje u raju… sa ljudima koji su Mi ostali vjerni u posljednjoj vjerskoj borbi na ovoj Zemlji i koje ću Ja prema tome ponovno vratiti na Novu Zemlju kao korijen nove ljudske rase… Svaki novi period Iskupljenja započinje sa duhovno zrelim naraštajem koji će vršiti utjecaj na buduće naraštaje ukazujući im stazu uspona i pomažući im postići savršenstvo. A budući će Moj protivnik (Sotona) biti zavezan (Otkrovenje 20:2) ljudi isto tako najprije neće biti tlačeni od strane njega, posljedično to će jedno dugo vrijeme biti nebesko stanje gdje će sve žive tvorevine, ljudi i životinje, živjeti zajedno u skladu i miru, gdje će Ljubav neprestano poticati ljude na neprestano sjedinjavanje sa Mnom, gdje ću Ja biti sposoban biti prisutan sa njima i stoga će ljudi biti blaženo sretni (Otkrovenje 21:1-5), sve dok ne dođe jednog dana vrijeme kada će se veza započeti labaviti, kada će materijalne stvari još jednom izvršiti njihov utjecaj i kada će žudnja ljudi osloboditi okove Mojega protivnika… bez da će biti ometani od strane Mene, budući će test volje, koja je prethodno bila potpuno okrenuta spram Mene, postati opet nužan… 

Svaki period Spasenja Mi vraća mnoge od jednom palih duhova. Ako Ja prema tome nisam dokončao sadašnje stanje ne bi doista bilo nikakvog daljnjeg duhovnog napretka, jer Ja Sam, s Moje strane, podario protivniku pravo također se boriti za bića. Ali on zloupotrebljava njegova prava time što prekoračuje granice njegove ovlasti, utoliko što pokušava spriječiti ljude da prime znanje o Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti, u potpunosti… Međutim, zemaljski je život bio dan ljudskom biću da bi odlučio kojem oni gospodaru žele pripadati, posljedično tome oni trebaju biti obaviješteni o oba gospodara i to je što Moj protivnik želi spriječiti koristeći se svim raspoloživim sredstvima. I prema tome ću Ja dokončati njegovu aktivnost, on i njegovi sljedbenici će biti zavezani i Ja ću najprije opet svugdje uspostaviti zakonski red kako bi osigurao viši razvoj palih duhova u skladu sa Mojim planom od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth