Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7167 (Obrazloženje za okončavanje jednog Zemaljskog perioda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7167, ¸17 Srpanj 1958

OBRAZLOŽENJE ZA OKONČAVANJE JEDNOG ZEMALJSKOG PERIODA…

Primite na znanje da vrijeme, koje je vama ljudima bilo dodijeljeno za sazrijevanje na ovoj Zemlji, ide kraju. Cijeli ljudski rod, koji se smio utjeloviti u ovom zemaljskom periodu, više ili manje je prošao ispit, ušao je u onostrano kraljevstvo, i tamo je mogao nastaviti svoj razvoj naviše… iako pod drugačijim uvjetima nego na Zemlji… no nebrojene ljudske duše su potonule nazad u ponor… A sada je posljednjima od ovog naraštaja još bilo odobreno utjelovljenje kao čovjek… također sa ciljem da se tijekom zemaljskog života oslobode materijalne forme, koja ih već vječnostima drži zarobljenima. No, sada ovo vrijeme dolazi kraju, i neopozivo će se dogoditi završetak, jer mora započeti novo razdoblje Spasenja (Izbavljenja)…

A razumljivo, u ovo posljednje vrijeme mogao se zabilježiti još slabiji rezultat, budući se sada utjelovljuje duhovno koje je jako puno Bogu-protivno, koje ranije nije bilo ovlašteno, baš zbog njegovog protivjenja… koje je međutim bilo određeno za ovaj zemaljski period, i također još mora proći put kao čovjek, prije nego započne novo razdoblje Spasenja… Kako bi ovim ljudima zemaljski put mogao biti uspješan, njima je pridruženo mnogo duhovnoga, koje ih vodi i pruža podršku tamo gdje je snaga ljudi premalena… Stoga je također moguće da i ovi ljudi još stignu do zrelosti, no ipak izuzetno teško, jer nikada neće biti prisilno utjecano na njihovu volju.

No, Kraj ovog zemaljskog perioda je određen od vječnosti, on je čvrsto postavljen u Božjem Planu Spasenja, budući On od vječnosti zna kada je na vrijeme uspostaviti novi zakonski red na Zemlji,  koji je bio izokrenut, i zato je razvoj duhovnoga naviše postao gotovo nemoguć. Ako sada ljudi vjeruju, da da je sa Ljubavi „Boga i Oca“ nespojivo da jedno djelo Stvaranja poput Zemlje ide ususret potpunom preoblikovanju, onda tome mora biti suprotstavljeno, da bi daleko prije dokazalo nedostatak Ljubavi, ako jednoj takvoj duhovnoj depresiji ne bi bilo Kraja, jer bi tada Zemlja prestala biti stanica za izgradnju (obrazovanje) duhovnoga, ona bi potpuno promašila svoju svrhu, i još samo pripomogla kaosu, koji na njoj duhovno vlada… Božja Ljubav uistinu pokušava sve kako bi ljudima pomogla do Spasenja, ali ne može se vidjeti nikakvo poboljšanje, više se ne treba očekivati nikakva duhovna „prekretnica“ na ovoj Zemlji, jer se više ne treba računati s tim da se ljudski rod promijeni, i vrati u od Boga-željeni red… što jedino „Kraj“ može zaustaviti… A Bog zna od vječnosti da više ne postoji ova mogućnost, i zato je On mogao Svoj Plan zasnovati na ovoj ljudskoj volji… A On će to i sprovesti, budući je On dobar, pravedan i posve mudar Bog, Koji ne želi ništa drugo, nego da Svojim stvorenjima pomogne iz ponora u visinu, i Koji također zaista poznaje i primjenjuje prava sredstva… No, vi ljudi ne želite vjerovati da je došlo vrijeme, da je čovječanstvo već stiglo do duhovne depresije (krize, niskog stanja), koja sada više ne podnosi nikakvo odlaganje.

Vi to ne želite priznati, iako vam unutarnji osjećaj govori da čovječanstvo ne te treba više ništa drugo očekivati. I zato vi iznosite prigovor za prigovorom, kojima međutim nedostaje svaka logika… Jer, čim vi još jednom ozbiljno promislite, što je ova Zemlja, i čemu treba poslužiti… i čim vi sada vidite, da tek rijetko neki čovjek koristi svoj zemaljski život kako bi duhovno sazrio, što je svakome očito, onda vam također mora biti vjerojatnije da dolazi Kraj, nego da oni na isti način nastave postojati… Jer, isto tako vam mora biti jasno da Bog ne može prisilno dovesti ljude do zrelosti, stoga se još jedino može dogoditi preoblikovanje ove Zemlje, okončanje jedne potvrđeno-neučinkovite epohe, i početak nove, gdje se opet može odvijati razvoj duhovnoga naviše, te gdje je i duhovnome koje se još nalazi u ponoru dana nova mogućnost uspona. Vi ljudi uvijek morate uzeti u obzir beskrajnu Ljubav i nenadmašnu mudrost vašeg Boga i Stvoritelja, Koji želi biti Otac svih vas, i Koji također uistinu čini sve, kako bi postigao Svoj cilj. I tako vi i nadolazeći Kraj Zemlje smijete vidjeti kao Čin Njegove Ljubavi, ali nikada kao okrutnost, za koju On nije sposoban, jer On nikada ne želi uništiti, nego uvijek jedino davati Ljubav onima, koji su je izgubili vlastitom krivnjomm.

AMEN

Spread the Truth